BG6TES-9 台站信息

BG6TES-9 BG6TES-9    新窗口
消息: YAESU FTM-300D in WUHAN CHINA.Contact me on frequency435.435_1
最新位置: 114°23'29" E 30°30'41" N    
最近时间: 2022-06-28 00:17:38
最新传递路径: BG6TES-9>SPSPX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6TSO-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6TES-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6TSO-10 BG6TSO-10 1 2022-06-28 00:17:38 2022-06-28 00:17:38 19.21km 201.0° 2022-06-28 00:17:38 
BG6TES-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6UAQ-7 BG6UAQ-7 34.07km 211° 2022-06-10 15:26:40.879
BG6TWT-F BG6TWT-F 19.15km 274° 2022-06-13 09:20:42.852
BG6TWT-S BG6TWT-S 19.15km 274° 2022-06-13 09:20:32.812
BG6TDN-9 BG6TDN-9 13.92km 288° 2022-06-27 17:22:01.313
BG6TSO-5 BG6TSO-5 12.54km 206° 2022-06-25 19:20:03.211
BG6QGI-2 BG6QGI-2 11.58km 225° 2022-06-04 11:02:07.088
BG6TPE-S BG6TPE-S 8.24km 184° 2022-06-28 04:16:10.911
BG6SEP-B BG6SEP-B 5.88km 183° 2022-06-27 22:28:59.787
BG6QJZ-9 BG6QJZ-9 8.77km 264° 2022-06-22 13:38:07.215
BG6TAM-W BG6TAM-W 8.69km 275° 2022-06-25 13:07:54.4
BG6QFQ-2 BG6QFQ-2 11.82km 287° 2022-06-22 12:45:29.309
BG6TES-K BG6TES-K 0.00km 360° 2022-06-22 22:39:03.007
BG6TES-15 BG6TES-15 2.86km 79° 2022-06-17 08:07:29.789
BG6TFK-9 BG6TFK-9 44.28km 276° 2022-06-26 08:50:13.994
BG6TWT-W BG6TWT-W 19.71km 290° 2022-06-23 21:14:52.941
BR6QBD-R BR6QBD-R 19.19km 292° 2022-06-28 04:20:36.117
BG6QHZ-7 BG6QHZ-7 19.13km 293° 2022-06-05 19:20:19.504
BG6QKM-S BG6QKM-S 19.69km 294° 2022-06-25 09:33:22.257
BG6QGS-1 BG6QGS-1 20.09km 308° 2022-06-19 21:02:54.754
BG6RTV-7 BG6RTV-7 20.00km 324° 2022-06-22 21:52:31.005
BG6SGL-7 BG6SGL-7 26.29km 331° 2022-06-18 12:44:47.502
BG6RIB-5 BG6RIB-5 12.50km 304° 2022-06-17 09:14:08.281
BG6TWT-K BG6TWT-K 13.67km 311° 2022-06-27 07:05:08.143
BG6TWT-7 BG6TWT-7 13.95km 322° 2022-06-24 22:32:36.771
BG6TWT-15 BG6TWT-15 11.35km 324° 2022-06-26 05:54:03.671
BG6UFI BG6UFI 12.43km 324° 2022-06-11 16:49:49.755
BG6TPT-Y BG6TPT-Y 19.69km 324° 2022-06-16 19:34:50.318
BR6RR-1 BR6RR-1 7.21km 345° 2022-06-28 04:06:55.512
BD6QBQ-14 BD6QBQ-14 13.38km 1° 2022-06-20 22:42:37.599
BD6QBQ-6 BD6QBQ-6 13.40km 1° 2022-06-17 21:26:57.297
BD6QBQ-R BD6QBQ-R 13.40km 1° 2022-06-20 23:03:05.052
BD6QBQ-10 BD6QBQ-10 13.46km 1° 2022-06-20 23:02:27.551
9OKKVV7P 9OKKVV7P 18.51km 342° 2022-06-02 02:32:53.119
BG6WQM BG6WQM 10.59km 22° 2022-06-08 06:56:25.254
1Y4SP287 1Y4SP287 18.46km 22° 2022-06-02 02:33:02.484
9WQK10GM 9WQK10GM 27.54km 52° 2022-06-02 02:33:07.524
呼号 距离 位置时刻
BG6QHJ-9 BG6QHJ-9 13.91km 262° 2022-06-25 22:30:18.717
BG6TWT-R BG6TWT-R 19.15km 274° 2022-06-27 08:15:52.291
BG6TWT BG6TWT 18.57km 282° 2022-06-21 11:59:10.796
BG6TSO-10 BG6TSO-10 19.21km 197° 2022-06-28 03:37:21.737
BG6QGI-10 BG6QGI-10 11.58km 225° 2022-06-04 11:02:08.298
BG6TPE-B BG6TPE-B 8.24km 184° 2022-06-28 04:16:10.913
BG6QJZ-8 BG6QJZ-8 7.89km 184° 2022-06-01 06:49:01.416
BG6SEP-S BG6SEP-S 5.88km 183° 2022-06-27 22:28:49.928
BG6RCY-10 BG6RCY-10 9.06km 268° 2022-06-17 20:34:08.554
BG6SET-10 BG6SET-10 7.52km 251° 2022-06-23 17:20:21.909
BG6QGI BG6QGI 9.80km 290° 2022-06-12 23:51:12.12
BG6TES-10 BG6TES-10 2.12km 106° 2022-06-27 09:07:02.418
BG6TES-8 BG6TES-8 4.44km 301° 2022-06-13 00:00:41.972
P3WHIQQ9 P3WHIQQ9 40.16km 295° 2022-06-02 02:33:04.979
BR6QBD-B BR6QBD-B 19.19km 292° 2022-06-28 04:21:16.212
BR6QBD-S BR6QBD-S 19.19km 292° 2022-06-28 04:21:06.327
BG6QKM-B BG6QKM-B 19.69km 294° 2022-06-25 09:33:32.744
BG6QGS-11 BG6QGS-11 21.04km 302° 2022-06-27 06:16:38.466
9E0P3XIS 9E0P3XIS 27.69km 312° 2022-06-02 02:33:01.951
BG6SGL BG6SGL 25.83km 330° 2022-06-23 21:03:52.913
BG6SGL-9 BG6SGL-9 26.29km 331° 2022-06-25 17:47:54.659
BG6TWT-9 BG6TWT-9 13.67km 311° 2022-06-23 00:21:48.042
BG6QBV-11 BG6QBV-11 12.52km 314° 2022-06-28 04:14:12.71
BG6TWT-10 BG6TWT-10 11.35km 324° 2022-06-12 22:46:15.254
BG6TWT-Y BG6TWT-Y 11.35km 324° 2022-06-25 21:47:16.508
BG6RTV-14 BG6RTV-14 17.16km 321° 2022-06-22 20:26:56.385
BG6QHZ BG6QHZ 16.51km 334° 2022-06-24 20:10:43.737
BD6QBQ-9 BD6QBQ-9 7.80km 21° 2022-06-19 10:57:53.661
BD6QBQ-7 BD6QBQ-7 13.40km 1° 2022-06-03 21:02:10.385
BD6QBQ-B BD6QBQ-B 13.40km 1° 2022-06-20 23:03:29.966
BD6QBQ-S BD6QBQ-S 13.40km 1° 2022-06-20 23:03:18.888
BG6TPT-R BG6TPT-R 20.40km 329° 2022-06-25 22:45:16.618
BG6WCR BG6WCR 15.62km 7° 2022-06-18 11:42:37.954
BG6TTA-1 BG6TTA-1 13.84km 37° 2022-06-24 13:18:23.453
BG6QHJ BG6QHJ 32.40km 7° 2022-06-23 23:05:02.237
QQCLP119 QQCLP119 40.04km 70° 2022-06-02 02:33:01.952
BG6TES-9 BG6TES-9