BG5CPW-10 台站信息

BG5CPW-10 BG5CPW-10    新窗口
消息: Ningbo iGate 144.390MHz 1200bps 12.4V
最新状态: Ningbo iGate 144.390MHz AVRT7plus 20170621
最新位置: 121°31'41" E 29°51'34" N    
最近时间: 2021-12-01 17:09:17
最新传递路径: BG5CPW-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TOKYO
数据包: 1021
附加信息: 功率25W 天线高度24m 增益3dB 方向9.0°
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG5CPW-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR5CB-1 BR5CB-1 58 2021-12-01 00:11:08 2021-12-01 14:01:07 5.69km 180° 2021-12-01 00:11:08 
BG5CNT-10 BG5CNT-10 3 2021-12-01 06:12:52 2021-12-01 14:12:56 8.46km 354° 2021-12-01 06:12:52 
BA5BJ-3 BA5BJ-3 54 2021-12-01 00:06:05 2021-12-01 16:24:45 3.90km 1° 2021-12-01 00:06:05 
BR5CB-2 BR5CB-2 62 2021-12-01 00:02:54 2021-12-01 11:52:58 16.51km 9° 2021-12-01 00:02:54 
BG5GLH-9 BG5GLH-9 5 2021-12-01 14:11:47 2021-12-01 17:09:37 28.12km 344° 2021-12-01 14:11:47 
BG5CPW-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BR5CB-1 BR5CB-1 5.69km 181° 2021-12-01 17:01:07.315
BG5CUM-7 BG5CUM-7 1.39km 180° 2021-11-19 14:36:36.249
BG5CSX-9 BG5CSX-9 2.31km 1° 2021-11-22 20:54:10.89
BG5GLD-7 BG5GLD-7 2.84km 358° 2021-11-13 20:37:37.584
BA5BJ-3 BA5BJ-3 3.90km 1° 2021-12-01 17:05:20.841
BG5CCL-1 BG5CCL-1 44.49km 336° 2021-11-04 08:54:19.319
BG5CNT-10 BG5CNT-10 8.46km 355° 2021-12-01 17:02:56.985
BA5BJ-1 BA5BJ-1 13.29km 355° 2021-11-07 13:38:39.391
BG5GLG BG5GLG 9.85km 6° 2021-11-03 10:29:09.411
BR5CB-2 BR5CB-2 16.51km 10° 2021-12-01 17:03:00.267
BG5GFU-R BG5GFU-R 22.20km 13° 2021-12-01 06:15:00.107
呼号 距离 位置时刻
BG5CHI-9 BG5CHI-9 4.39km 180° 2021-11-29 08:26:20.786
BG5CPW-9 BG5CPW-9 2.39km 5° 2021-11-29 18:18:56.109
BG5GTC-7 BG5GTC-7 2.56km 1° 2021-11-24 17:59:44.554
BG5CRX-10 BG5CRX-10 3.09km 1° 2021-12-01 16:50:45.883
BG5CNL-9 BG5CNL-9 9.27km 174° 2021-11-02 17:26:19.538
BG5CRM-9 BG5CRM-9 39.25km 339° 2021-11-13 09:19:26.669
BG5GFA-9 BG5GFA-9 12.75km 354° 2021-11-14 12:34:53.528
BG5GLH-9 BG5GLH-9 24.12km 347° 2021-12-01 17:09:37.298
BG5COE-9 BG5COE-9 15.88km 6° 2021-11-11 17:14:49.635
BG5GFU-N BG5GFU-N 22.20km 13° 2021-11-06 17:48:37.135
BG5CPW-10 BG5CPW-10