BG5CPW-10 台站信息

BG5CPW-10 BG5CPW-10    新窗口
消息: Ningbo iGate 144.390MHz 1200bps 12.4V
最新状态: Ningbo iGate 144.390MHz AVRT7plus 20170621
最新位置: 121°31'41" E 29°51'34" N    
最近时间: 2022-08-11 07:07:38
最新传递路径: BG5CPW-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 427
附加信息: 功率25W 天线高度24m 增益3dB 方向9.0°
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG5CPW-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG5CRX-9 BG5CRX-9 15 2022-08-11 05:37:11 2022-08-11 05:44:58 3.71km 179° 2022-08-11 05:44:58 
BR5CB-2 BR5CB-2 26 2022-08-11 00:08:06 2022-08-11 06:58:06 16.51km 9° 2022-08-11 00:08:06 
BR5CB-1 BR5CB-1 31 2022-08-11 00:04:17 2022-08-11 07:04:16 5.69km 180° 2022-08-11 00:04:17 
BG5GLV-10 BG5GLV-10 9 2022-08-11 00:31:00 2022-08-11 06:56:54 1.92km 179° 2022-08-11 00:31:00 
BG5CPW-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5COM-B BG5COM-B 42.16km 171° 2022-07-27 03:09:09.767
BG5CRX-9 BG5CRX-9 6.56km 179° 2022-08-11 05:52:13.938
BG5GLV-10 BG5GLV-10 1.92km 180° 2022-08-11 06:56:54.899
BG5CRN-7 BG5CRN-7 0.87km 2° 2022-08-09 16:08:01.715
BA5BJ-3 BA5BJ-3 3.90km 1° 2022-08-11 07:02:54.387
BG5GLV-7 BG5GLV-7 10.20km 9° 2022-07-20 14:41:03.035
BG5GTM-Y BG5GTM-Y 36.09km 192° 2022-07-16 22:59:02.052
BH4IAJ-R BH4IAJ-R 49.97km 325° 2022-07-17 08:29:32.486
BA5BJ-1 BA5BJ-1 13.29km 355° 2022-08-07 15:26:24.311
BG5GLH-9 BG5GLH-9 13.17km 3° 2022-08-09 19:09:57.152
呼号 距离 位置时刻
BG5COM-S BG5COM-S 42.16km 171° 2022-07-27 03:08:59.876
BR5CB-1 BR5CB-1 5.69km 181° 2022-08-11 07:04:16.894
BG5CSX-9 BG5CSX-9 2.50km 359° 2022-07-25 21:40:34.154
BG5CRX-10 BG5CRX-10 3.09km 1° 2022-08-10 19:51:14.602
BG5CHI-9 BG5CHI-9 5.74km 20° 2022-08-04 23:17:48.728
BG5GLV-5 BG5GLV-5 10.53km 9° 2022-08-10 14:23:31.658
BG5CSS-9 BG5CSS-9 25.46km 22° 2022-07-18 15:31:41.28
BH4IDL-R BH4IDL-R 49.97km 325° 2022-08-11 07:01:05.676
BG5CTR-9 BG5CTR-9 11.32km 6° 2022-07-17 21:34:36.547
BR5CB-2 BR5CB-2 16.51km 10° 2022-08-11 06:58:06.213
BG5CPW-10 BG5CPW-10