BG3NCT-7 台站信息

BG3NCT-7 BG3NCT-7    新窗口  历史数据
消息: The MMDVM Hotspot is on Motorcycle,with Auto APRS Beacon,CQ438.500 TG460318.
最新位置: 115°38'44" E 37°44'2" N (OM77TR)   
最近时间: 2024-05-25 19:36:40
最新传递路径: BG3NCT-7>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CS
数据包: 0
附加信息: 速度14.8km/h 方向279° 海拔20.4m
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
BG3NCT-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3RUK-8 BI3RUK-8 46.97km 210° 2024-05-25 22:05:05.793
BD3OHU-6 BD3OHU-6 0.40km 222° 2024-05-25 21:25:54.574
BI3MKZ-7 BI3MKZ-7 1.87km 111° 2024-05-13 16:46:49.82
BG3NCT-9 BG3NCT-9 2.01km 96° 2024-05-25 18:51:38.208
BG3OXP-9 BG3OXP-9 2.53km 75° 2024-05-04 11:53:31.995
BG3NCT-8 BG3NCT-8 2.46km 64° 2024-05-25 21:09:04.441
BG3NCT-5 BG3NCT-5 2.51km 63° 2024-05-16 11:54:35.186
BG3OXP-6 BG3OXP-6 3.84km 75° 2024-05-25 15:18:26.828
BG3OXP-7 BG3OXP-7 3.85km 75° 2024-05-25 21:25:26.262
BG3OXP-10 BG3OXP-10 4.95km 70° 2024-05-26 03:26:22.261
BD3PSZ BD3PSZ 3.39km 48° 2024-05-21 09:07:10.418
BI3MNG-7 BI3MNG-7 3.91km 53° 2024-05-17 08:23:06.838
BD3PV-5 BD3PV-5 11.85km 29° 2024-05-26 03:22:13.97
BH3QBH-9 BH3QBH-9 49.20km 228° 2024-05-24 10:04:05.146
BD3OYD-4 BD3OYD-4 42.64km 235° 2024-05-22 20:47:07.608
BD3OYD-3 BD3OYD-3 41.01km 233° 2024-05-15 05:48:38.179
呼号 距离 位置时刻
BI3RUK-6 BI3RUK-6 47.30km 207° 2024-05-16 18:37:32.933
BI6PJY-4 BI6PJY-4 14.18km 115° 2024-05-06 07:37:11.463
BR3MC-10 BR3MC-10 2.01km 107° 2024-05-26 03:31:53.151
BG3ONC-7 BG3ONC-7 2.95km 100° 2024-04-30 17:43:00.411
BI3MNK-7 BI3MNK-7 2.46km 66° 2024-05-22 11:21:36.344
BG3NCT BG3NCT 2.49km 63° 2024-05-26 03:32:52.523
BI3MNG-9 BI3MNG-9 2.56km 63° 2024-05-16 10:58:31.63
BG3OXP BG3OXP 3.85km 75° 2024-05-21 08:36:04.495
BG3OXP-5 BG3OXP-5 4.02km 75° 2024-05-11 14:12:09.927
BI3MNK-9 BI3MNK-9 6.73km 111° 2024-05-17 09:45:53.563
BD3PSZ-1 BD3PSZ-1 3.39km 48° 2024-05-24 17:10:01.18
BG3OXP-8 BG3OXP-8 5.12km 68° 2024-05-26 01:35:10.489
BI4IVE-10 BI4IVE-10 45.59km 131° 2024-05-26 03:33:19.362
BD3OYD-7 BD3OYD-7 42.65km 235° 2024-05-25 15:47:36.535
BD3OYD-10 BD3OYD-10 42.24km 236° 2024-05-25 16:41:17.741
BG3JLS-R BG3JLS-R 46.70km 277° 2024-05-26 03:27:50.39
BG3NCT-7 BG3NCT-7