BG3NCT-9 台站信息

BG3NCT-9 BG3NCT-9    新窗口  历史数据
消息: The MMDVM Hotspot is on car,with Auto APRS Beacon,CQ438.500 TG460318.
最新位置: 115°40'15" E 37°44'38" N (OM77UR)   
最近时间: 2024-03-02 16:55:42
最新传递路径: BG3NCT-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI
数据包: 312
附加信息: 速度0.0km/h 方向360° 海拔19.8m
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG3NCT-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR3MC-10 BR3MC-10 74
2024-03-02 07:38:11
2024-03-02 12:07:54
2.84km 114.0° 2024-03-02 11:10:24 
BG3NCT-10 BG3NCT-10 44
2024-03-02 07:42:17
2024-03-02 12:07:36
3.23km 75.0° 2024-03-02 11:11:36 
BG3NCT-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3RUK-8 BI3RUK-8 49.11km 212° 2024-02-26 22:14:49.32
BD3PLZ BD3PLZ 40.13km 165° 2024-03-02 21:15:21.027
BI3MNG-7 BI3MNG-7 3.51km 189° 2024-02-27 17:52:40.623
BI3MKY-D BI3MKY-D 3.37km 174° 2024-02-27 15:47:14.93
BI3MNK-9 BI3MNK-9 1.82km 194° 2024-02-24 16:11:31.339
BG3ONC-7 BG3ONC-7 1.77km 157° 2024-02-29 17:35:54.548
BG3NCT BG3NCT 0.02km 180° 2024-03-02 21:06:59.728
BG3OXP-7 BG3OXP-7 1.85km 92° 2024-03-02 09:12:10.474
BG3OXP-D BG3OXP-D 2.49km 77° 2024-02-29 19:04:53.646
BD3NI-9 BD3NI-9 1.33km 8° 2024-03-02 16:21:00.436
BD3PV-5 BD3PV-5 9.88km 21° 2024-03-02 21:11:30.559
呼号 距离 位置时刻
BG3OXP-5 BG3OXP-5 49.02km 148° 2024-03-02 21:03:00.721
N6JED-19 N6JED-19 18.66km 283° 2024-02-20 10:23:58.963
BI3MKY BI3MKY 3.37km 174° 2024-02-28 18:02:45.797
BH3NRP BH3NRP 2.71km 186° 2024-02-13 10:15:49.072
BR3MC-10 BR3MC-10 1.52km 189° 2024-03-02 21:14:36.932
BG3NCT-7 BG3NCT-7 0.08km 191° 2024-02-25 16:33:59.751
BI3MNK-7 BI3MNK-7 0.28km 281° 2024-03-02 10:44:48.322
BG3OXP BG3OXP 2.49km 77° 2024-03-02 20:04:12.349
BG3OXP-6 BG3OXP-6 2.66km 78° 2024-02-20 13:51:46.375
BG3OXP-9 BG3OXP-9 3.06km 60° 2024-02-26 08:14:08.435
BG3JLS-R BG3JLS-R 48.79km 275° 2024-03-01 11:56:19.207
BG3NCT-9 BG3NCT-9