BV8SI-3 台站信息

BV8SI-3 BV8SI-3    新窗口  历史数据
消息: TMMARC https://www.tmmarc.org [Pintung Shizi APRS iGate 5W]
最新状态: 屏東獅子 APRS 自動位置報告系統網路站台 [獅子最亮的星]
最新位置: 120°38'49" E 22°18'11" N (PL02HH)   
最近时间: 2024-05-25 21:42:04
最新传递路径: BV8SI-3>OBM2BM,TCPIP*,qAC,BM2OBM-H
数据包: 154
附加信息: 功率4W 天线高度12m 增益6dB 无方向性
其他SSID:
BV8SI-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV8SI-11 BV8SI-11 28.59km 275° 2024-05-24 17:59:40.296
BV7FO-7 BV7FO-7 43.32km 316° 2024-05-18 23:28:40.841
BX7ADE-6 BX7ADE-6 40.40km 315° 2024-05-17 23:14:52.352
BX6AM-9 BX6AM-9 18.61km 45° 2024-04-26 12:59:39.016
BV/TT-057 BV/TT-057 39.08km 47° 2024-05-25 07:26:49.851
BX6ABV B BX6ABV B 48.75km 315° 2024-05-13 12:45:41.94
BV7CW-7 BV7CW-7 48.22km 315° 2024-05-18 17:23:12.313
BV7RR-7 BV7RR-7 46.91km 315° 2024-05-25 21:29:24.169
BV7RT-13 BV7RT-13 47.39km 329° 2024-04-26 13:02:02.187
BX8AAQ-2 BX8AAQ-2 38.60km 338° 2024-05-24 17:56:58.107
BM7HAN-11 BM7HAN-11 38.61km 355° 2024-05-25 03:56:19.271
BX6ABV-R BX6ABV-R 45.83km 50° 2024-05-15 20:18:47.753
呼号 距离 位置时刻
BV7FO-12 BV7FO-12 36.73km 315° 2024-05-25 21:32:22.963
BX7ADE-1 BX7ADE-1 39.97km 315° 2024-05-25 21:39:29.701
BM4AIK-11 BM4AIK-11 40.47km 316° 2024-05-25 21:39:06.865
BX6AM-7 BX6AM-7 29.91km 1° 2024-05-25 21:38:11.463
BX8AAD BX8AAD 39.08km 47° 2024-05-25 08:29:29.844
BX6ABV-B BX6ABV-B 48.75km 315° 2024-05-13 12:45:51.959
BM4AIK-5 BM4AIK-5 49.84km 316° 2024-05-24 19:19:44.049
BM7IFH-7 BM7IFH-7 48.29km 318° 2024-05-21 00:48:55.386
BX8AAN-10 BX8AAN-10 42.64km 335° 2024-05-25 21:42:45.516
BV7RR-8 BV7RR-8 37.41km 351° 2024-05-02 13:28:55.485
BV7RR-4 BV7RR-4 38.61km 355° 2024-05-24 11:49:44.151
BV8SI-3 BV8SI-3