BU2GE-10 台站信息

BU2GE-10 BU2GE-10    新窗口  历史数据
消息: TMMARC https://www.tmmarc.org [Yunlin Douliu APRS iGate 5W] CQ 438.42MHz Not always online
最新状态: 雲林斗六 APRS 自動位置報告系統網路站台 [不用太在意一些人說的話,因為他們有嘴卻不一定有腦。] 上線時間不固定 CQ 438.42MHz 歡迎喇低賽~
最新位置: 120°32'27" E 23°41'12" N (PL03GQ)   
最近时间: 2024-06-18 16:50:03
最新传递路径: BU2GE-10>OBM2BM,TCPIP*,qAC,BM2OBM-G
数据包: 120
其他SSID:
通过无线电波直接听到BU2GE-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BM2OBM-11 BM2OBM-11 1
2024-06-18 09:50:51
2024-06-18 09:50:51
15.26km 160.0° 2024-06-18 09:50:51 
BU2GE-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BM2OBM-11 BM2OBM-11 2
2024-06-18 04:07:57
2024-06-18 16:07:57
15.26km 4° 2024-06-18 04:07:57 
BM5GPN-10 BM5GPN-10 226
2024-06-18 00:06:15
2024-06-18 16:44:50
6.94km 258° 2024-06-18 12:42:24 
BU2GE-8 BU2GE-8 113
2024-06-18 08:54:49
2024-06-18 16:11:43
11.49km 156° 2024-06-18 14:56:53 
BM2OBM-12 BM2OBM-12 12
2024-06-18 00:56:53
2024-06-18 16:06:57
13.78km 137° 2024-06-18 00:56:53 
BV5D0-15 BV5D0-15 4
2024-06-18 00:16:35
2024-06-18 04:16:34
20.44km 21° 2024-06-18 00:16:35 
BX2AJD-8 BX2AJD-8 1
2024-06-18 15:21:14
2024-06-18 15:21:14
11.48km 156° 2024-06-18 15:21:14 
BX4ACP-8 BX4ACP-8 1
2024-06-18 14:17:29
2024-06-18 14:17:29
88.96km 57° 2024-06-18 14:17:29 
BU2GE-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV7RR-3 BV7RR-3 42.69km 199° 2024-06-18 16:48:21.959
BV/TN-010 BV/TN-010 40.61km 187° 2024-05-25 14:54:45.481
BX2AEA-11 BX2AEA-11 33.56km 193° 2024-06-18 16:49:10.434
BM7IIK BM7IIK 27.48km 200° 2024-06-05 18:09:43.591
BM2OBM-11 BM2OBM-11 15.26km 160° 2024-06-18 16:48:15.428
BX2AJD-8 BX2AJD-8 11.48km 157° 2024-06-18 15:21:14.843
BV4HW-2 BV4HW-2 0.29km 101° 2024-05-30 19:25:44.526
BU2GE-7 BU2GE-7 0.30km 98° 2024-06-15 00:44:29.581
BM6GUD-4 BM6GUD-4 0.33km 100° 2024-05-30 20:05:12.304
BM5GST-5 BM5GST-5 1.73km 5° 2024-06-17 17:47:25.222
BV5AC  C BV5AC C 22.55km 0° 2024-06-15 18:22:37.616
BV5AC-C BV5AC-C 22.55km 0° 2024-06-15 18:22:46.949
ER-BV5AC ER-BV5AC 23.13km 1° 2024-06-18 16:52:04.566
BV5D0-15 BV5D0-15 20.44km 22° 2024-06-18 16:01:43.814
ER-BV5DJ ER-BV5DJ 30.11km 8° 2024-06-18 16:45:20.287
BM5FWL-9 BM5FWL-9 42.47km 354° 2024-06-02 13:17:54.424
051320q37 051320q37 43.65km 355° 2024-06-05 21:23:29.222
BM5GSS-D BM5GSS-D 43.64km 0° 2024-06-09 21:31:02.929
BX5AG-6 BX5AG-6 43.43km 2° 2024-06-15 21:38:01.153
BM5GSV BM5GSV 43.82km 7° 2024-05-28 16:33:12.435
BM5GSV-2 BM5GSV-2 43.82km 7° 2024-06-18 16:02:22.352
呼号 距离 位置时刻
BX2AEA-7 BX2AEA-7 36.40km 203° 2024-06-17 00:22:36.776
BX2AEA-10 BX2AEA-10 35.79km 197° 2024-06-18 16:45:21.58
BM7IIK-D BM7IIK-D 27.11km 202° 2024-06-08 12:43:01.725
BM6GUD-2 BM6GUD-2 19.01km 220° 2024-06-11 01:59:04.436
BM7HRH-7 BM7HRH-7 9.10km 176° 2024-06-04 00:24:17.206
BM5GPN-10 BM5GPN-10 6.70km 257° 2024-06-18 16:53:01.962
BU2GE-8 BU2GE-8 0.31km 100° 2024-06-18 16:11:43.687
BU2GE-5 BU2GE-5 0.31km 97° 2024-06-15 15:07:08.015
BM6HIP-5 BM6HIP-5 0.33km 100° 2024-05-30 17:22:32.897
BV5AC  B BV5AC B 22.55km 0° 2024-06-18 09:12:42.648
BV5AC-B BV5AC-B 22.55km 0° 2024-06-18 09:12:51.396
BV5AC-N BV5AC-N 22.55km 0° 2024-06-17 17:28:38.923
BM2OBM-12 BM2OBM-12 13.78km 137° 2024-06-18 16:46:56.149
BM5GSS-5 BM5GSS-5 27.16km 35° 2024-06-18 11:25:04.405
BM5FWL-10 BM5FWL-10 42.27km 354° 2024-06-18 16:46:26.6
BX5AG-4 BX5AG-4 41.46km 358° 2024-06-15 21:44:31.267
052120q37 052120q37 43.65km 355° 2024-06-05 21:23:29.313
BX5AG-12 BX5AG-12 43.41km 1° 2024-06-18 16:39:18.589
BM5GSV-8 BM5GSV-8 43.70km 7° 2024-06-18 12:32:29.982
BM5GSV-1 BM5GSV-1 43.82km 7° 2024-06-17 19:34:27.967
BM5GSV-D BM5GSV-D 44.10km 7° 2024-06-18 14:02:43.67
BU2GE-10 BU2GE-10