BH3QBH-9 台站信息

BH3QBH-9 BH3QBH-9    新窗口
消息: shijiazhuang 438.500 ruibindai tel13803360717_%
最新位置: 114°11'53" E 37°36'33" N    
最近时间: 2021-12-01 16:13:18
最新传递路径: BH3QBH-9>SWSVU1,BD3QF-1*,WIDE1*,qAS,BA3QU
数据包: 6
附加信息: 速度3.7km/h 方向147° 海拔276.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3QBH-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD3QF-1 BD3QF-1 1 2021-12-01 16:13:18 2021-12-01 16:13:18 59.64km 37.0° 2021-12-01 16:13:18 
BI1ACW-15 BI1ACW-15 1 2021-12-01 15:29:53 2021-12-01 15:29:53 69.00km 144.0° 2021-12-01 15:29:53 
BH3QBH-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3OXY-15 BH3OXY-15 32.46km 172° 2021-12-01 17:27:51.56
BD3PAA-R BD3PAA-R 13.53km 137° 2021-11-28 02:49:58.986
BI3RYK-R BI3RYK-R 46.72km 334° 2021-11-08 20:57:44.419
呼号 距离 位置时刻
BI3OER-9 BI3OER-9 46.23km 139° 2021-11-28 14:24:33.611
BI3OXY-1 BI3OXY-1 29.31km 69° 2021-11-27 12:33:12.438
BH3QBH-9 BH3QBH-9