BG7QCD-9 台站信息

BG7QCD-9 BG7QCD-9    新窗口
消息: _%
最新位置: 110°17'30" E 25°16'0" N    
最近时间: 2022-01-23 13:42:27
最新传递路径: BG7QCD-9>RUQVQ8,BY7WGL-10*,WIDE1*,qAS,BG7QCD-10
数据包: 19
附加信息: 速度0.0km/h 方向193° 海拔154.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG7QCD-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BY7WGL-10 BY7WGL-10 19 2022-01-23 10:04:11 2022-01-23 13:42:27 24.80km 97.0° 2022-01-23 11:26:10 
BG7QCD-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD-10 BG7QCD-10 1.87km 127° 2022-01-23 19:49:12.815
BG7RWY BG7RWY 2.30km 117° 2022-01-23 00:39:09.964
BG7RWY-N BG7RWY-N 2.86km 115° 2022-01-23 08:37:18.678
BG7QCD-B BG7QCD-B 16.51km 221° 2022-01-23 19:53:16.169
BG7QCE-B BG7QCE-B 16.51km 221° 2022-01-12 16:46:35.032
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD BG7QCD 1.90km 128° 2022-01-23 10:05:32.821
BG7RWY-Y BG7RWY-Y 2.30km 117° 2022-01-11 21:03:38.802
BY7WGL-10 BY7WGL-10 8.68km 74° 2022-01-23 19:49:45.913
BG7QCD-S BG7QCD-S 16.51km 221° 2022-01-23 19:53:06.194
BG7QCE-S BG7QCE-S 16.51km 221° 2022-01-12 16:46:24.959
BG7QCD-9 BG7QCD-9