BG3NCT-10 台站信息

BG3NCT-10 BG3NCT-10    新窗口
消息: 衡水APRS:144.640 RPT:439.855 -9.5/88.5 C4FM 12.2V 21.5C
最新位置: 115°40'1" E 37°43'54" N    
最近时间: 2021-12-01 16:57:01
最新传递路径: BG3NCT-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 123
附加信息: 功率4W 天线高度98m 增益4dB 无方向性
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG3NCT-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD3NEC-10 BD3NEC-10 30 2021-12-01 00:06:56 2021-12-01 15:17:00 91.79km 212.0° 2021-12-01 00:06:56 
BG3NCT-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG3NCT-9 BG3NCT-9 11 2021-12-01 07:05:28 2021-12-01 07:19:40 1.95km 275° 2021-12-01 07:12:38 
BA3NC-3 BA3NC-3 4 2021-12-01 03:51:30 2021-12-01 05:30:08 123.36km 232° 2021-12-01 03:51:30 
BH1TIX-10 BH1TIX-10 32 2021-12-01 01:20:08 2021-12-01 10:30:30 105.36km 329° 2021-12-01 01:20:08 
BH3OXY-15 BH3OXY-15 23 2021-12-01 00:47:21 2021-12-01 12:02:46 133.75km 247° 2021-12-01 00:47:21 
BI3MNG-9 BI3MNG-9 2 2021-12-01 11:38:42 2021-12-01 16:55:57 2.57km 76° 2021-12-01 11:38:42 
BD3NI-9 BD3NI-9 112 2021-12-01 11:07:30 2021-12-01 16:38:10 4.31km 277° 2021-12-01 11:23:56 
BG3NCT-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD3OKN BD3OKN 48.14km 143° 2021-11-30 16:49:13.247
BG3OK-7 BG3OK-7 0.41km 170° 2021-12-01 14:42:03.323
BI3MNG-7 BI3MNG-7 0.24km 121° 2021-12-01 17:01:51.518
BD3NI-B BD3NI-B 0.34km 82° 2021-12-01 16:28:12.314
BD3NI-S BD3NI-S 0.34km 82° 2021-12-01 16:28:02.322
BG3ORZ-7 BG3ORZ-7 1.04km 61° 2021-11-13 21:48:21.046
BI3MNG-9 BI3MNG-9 1.46km 19° 2021-12-01 16:55:57.357
BG3ONC-7 BG3ONC-7 2.25km 356° 2021-12-01 12:27:45.663
BD3OYD-3 BD3OYD-3 42.41km 240° 2021-12-01 10:36:02.218
呼号 距离 位置时刻
BG3NCT-7 BG3NCT-7 1.96km 276° 2021-11-28 19:06:42.029
BG3ONC-9 BG3ONC-9 0.97km 112° 2021-11-15 13:51:57.369
BD3NI-9 BD3NI-9 0.30km 72° 2021-12-01 16:38:10.645
BD3NI-N BD3NI-N 0.34km 82° 2021-11-29 17:38:09.536
BI3MNK-7 BI3MNK-7 0.94km 74° 2021-11-30 10:57:08.374
BG3NCT-9 BG3NCT-9 1.40km 15° 2021-12-01 07:19:40.987
BG3OXP BG3OXP 2.47km 63° 2021-11-09 06:45:27.456
BD3OYD-6 BD3OYD-6 43.34km 242° 2021-11-29 14:45:15.232
BG3JLS-R BG3JLS-R 48.61km 276° 2021-11-24 13:00:04.271
BG3NCT-10 BG3NCT-10