BG2VZP-6 台站信息

BG2VZP-6 BG2VZP-6    新窗口
消息: http://www.aprs.cn 0614_4.10V_33C
最新位置: 122°4'0" E 39°11'2" N    
最近时间: 2022-05-18 13:31:36
最新传递路径: BG2VZP-6>APLM3G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 64
附加信息: 速度0.0km/h 方向0° 海拔15.8m
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
BG2VZP-6直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG2VZP-9 BG2VZP-9 47 2022-05-18 06:14:27 2022-05-18 07:09:10 2.02km 232° 2022-05-18 06:53:28 
BG2VZP-6当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH2REU-9 BH2REU-9 49.76km 211° 2022-05-18 06:54:39.324
BG2THZ-8 BG2THZ-8 49.68km 216° 2022-05-17 08:48:59.289
BH2TJT-5 BH2TJT-5 49.55km 217° 2022-05-09 21:54:01.006
BG2WRH-10 BG2WRH-10 49.06km 214° 2022-04-28 13:54:39.131
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 46.88km 212° 2022-05-18 06:52:33.577
BH2UU-14 BH2UU-14 46.83km 216° 2022-05-09 23:45:43.121
BG2WRH-9 BG2WRH-9 45.76km 217° 2022-05-17 12:40:12.396
BH2SXK-9 BH2SXK-9 46.53km 219° 2022-05-11 13:27:03.82
BG2TQK-9 BG2TQK-9 45.18km 219° 2022-05-18 11:25:22.55
BH2VHS-7 BH2VHS-7 44.59km 218° 2022-05-18 13:57:28.541
BG2QHY-9 BG2QHY-9 41.24km 217° 2022-05-18 10:55:46.787
BG2YF-9 BG2YF-9 45.37km 210° 2022-05-18 11:48:17.652
BH2TVR-S BH2TVR-S 40.24km 216° 2022-05-01 16:24:02.674
KD6LLW-2 KD6LLW-2 36.25km 209° 2022-04-28 04:43:35.287
BD2TN-10 BD2TN-10 29.20km 203° 2022-05-18 13:58:46.668
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 28.79km 248° 2022-05-12 16:53:36.608
BG2CDN-5 BG2CDN-5 11.98km 186° 2022-05-05 07:33:19.158
BG2VZP-9 BG2VZP-9 0.14km 357° 2022-05-18 07:10:17.301
BG2XZD BG2XZD 37.56km 350° 2022-05-14 10:27:53.798
呼号 距离 位置时刻
BD2RL-3 BD2RL-3 48.27km 211° 2022-05-18 14:01:38.292
BH2UU-5 BH2UU-5 49.67km 216° 2022-05-07 20:06:13.368
BG2VZP-7 BG2VZP-7 49.55km 215° 2022-05-18 12:14:53.26
BG2VFG-1 BG2VFG-1 47.92km 212° 2022-04-19 07:40:05.615
BG2YF BG2YF 46.38km 212° 2022-05-18 14:00:57.473
BG2VZP-1 BG2VZP-1 46.01km 216° 2022-05-18 08:08:46.769
BG2WDO-9 BG2WDO-9 44.39km 216° 2022-05-18 08:05:36.36
TESTERS1 TESTERS1 46.07km 218° 2022-05-14 19:13:56.765
BH2VHS-10 BH2VHS-10 44.59km 218° 2022-05-14 21:58:27.259
BG2XCF-10 BG2XCF-10 42.28km 215° 2022-05-16 06:27:34.308
BD2QGR BD2QGR 45.41km 210° 2022-05-11 17:14:24.469
BH2TVR-B BH2TVR-B 40.24km 216° 2022-05-01 16:24:02.675
BG2WDO-10 BG2WDO-10 37.61km 214° 2022-05-08 04:45:07.408
BD2RUE-9 BD2RUE-9 34.35km 209° 2022-05-18 09:53:52.518
BH2UFZ BH2UFZ 30.78km 207° 2022-05-18 13:52:08.286
BG2VKQ-5 BG2VKQ-5 25.01km 203° 2022-04-25 06:40:12.119
BG2VZP-3 BG2VZP-3 0.10km 3° 2022-05-18 14:02:17.249
BH2TJT-10 BH2TJT-10 26.82km 6° 2022-05-01 07:04:21.638
BG2VZP-6 BG2VZP-6