BD3NEC-10 台站信息

BD3NEC-10 BD3NEC-10    新窗口
消息: APRSCN144.640 RPT 439.700-8/88.5 WIFI 11.6V +33C
最新位置: 115°15'35" E 36°58'24" N (OM76PX)   
最近时间: 2022-11-29 16:09:55
最新传递路径: BD3NEC-10>APLM3D,TCPIP*,qAC,T2OSAKA
数据包: 89
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益5dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
BD3NEC-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BI1ACW-15 BI1ACW-15 3
2022-11-29 01:27:23
2022-11-29 08:26:04
63.64km 265° 2022-11-29 01:27:23 
BD3NEC-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3NVT-10 BI3NVT-10 40.67km 296° 2022-11-29 15:45:21.542
BA3ME-R BA3ME-R 29.36km 333° 2022-11-14 20:01:15.689
BH3OXY-9 BH3OXY-9 42.90km 352° 2022-11-21 09:50:02.922
BH3OXY-Y BH3OXY-Y 42.96km 352° 2022-11-24 13:14:25.924
BH3OXY-10 BH3OXY-10 42.98km 352° 2022-11-21 21:40:37.806
BD3OIT-3 BD3OIT-3 23.20km 127° 2022-11-25 10:23:23.757
BI3RAE-5 BI3RAE-5 40.74km 68° 2022-11-28 20:06:37.886
BI3RUK-8 BI3RUK-8 45.10km 16° 2022-11-28 21:37:07.852
BI3RUK-10 BI3RUK-10 45.20km 16° 2022-11-17 13:08:19.81
呼号 距离 位置时刻
BH3OXY-7 BH3OXY-7 39.63km 321° 2022-11-14 13:19:14.197
BH3OXY-R BH3OXY-R 29.36km 333° 2022-11-21 18:26:34.139
BH3OXY-2 BH3OXY-2 42.96km 352° 2022-11-22 10:25:08.243
BA3ME-7 BA3ME-7 42.98km 352° 2022-11-21 09:50:26.978
BD3OIT-10 BD3OIT-10 23.21km 127° 2022-11-28 21:15:56.064
BI3RAE-10 BI3RAE-10 40.74km 68° 2022-11-28 19:51:18.697
BI3RAE BI3RAE 40.76km 68° 2022-11-28 20:04:17.725
BI3RUK BI3RUK 45.20km 16° 2022-11-12 19:44:13.466
BI3RUK-5 BI3RUK-5 45.22km 16° 2022-11-29 12:15:09.961
BD3NEC-10 BD3NEC-10