BD3MSK-9 台站信息

BD3MSK-9 BD3MSK-9    新窗口  历史数据
消息: 保定快乐无线
最新位置: 115°39'9" E 38°59'32" N (OM78TX)   
最近时间: 2024-06-24 07:17:41
最新传递路径: BD3MSK-9>AP51DW,qAS,BD3MSK
数据包: 377
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD3MSK-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD3MSK BD3MSK 377
2024-06-24 00:00:26
2024-06-24 07:17:41
0.00km 180.0° 2024-06-24 00:00:26 
BD3MSK-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3PTA-7 BH3PTA-7 22.38km 227° 2024-06-23 22:23:39.918
BH3RJQ BH3RJQ 17.72km 218° 2024-06-14 19:10:23.026
BI3RJT-7 BI3RJT-7 17.18km 239° 2024-06-15 18:19:17.348
BI3NQE-9 BI3NQE-9 3.17km 348° 2024-06-24 07:18:07.466
BI3QEU-Y BI3QEU-Y 36.42km 68° 2024-06-20 21:56:39.294
BI1SRA-10 BI1SRA-10 42.22km 343° 2024-06-14 08:46:56.021
BI3RJT BI3RJT 47.34km 248° 2024-06-14 10:43:58.577
呼号 距离 位置时刻
BH3PTA-9 BH3PTA-9 22.31km 227° 2024-06-12 22:54:58.146
BD3OHW BD3OHW 17.33km 241° 2024-06-24 07:02:15.232
BD3MSK-7 BD3MSK-7 1.13km 301° 2024-06-16 18:00:49.509
BD3ONS-1 BD3ONS-1 36.14km 79° 2024-06-23 20:15:26.908
BI3QEU-10 BI3QEU-10 36.52km 68° 2024-06-23 11:46:38.017
Bi1GCS Bi1GCS 41.61km 358° 2024-06-23 19:11:01.842
BI1PCK BI1PCK 34.38km 293° 2024-06-18 08:40:22.289
BD3MSK-9 BD3MSK-9