7N3RLX-4 台站信息

7N3RLX-4 7N3RLX-4    新窗口
消息: Amagi Highland RX-Only I-Gate 144.66MHz 1200bps, Direwolf on Raspberry Pi with RTL-SDR, 7N3RLX@gmail.com
最新位置: 139°0'57" E 34°49'43" N (PM94MT)   
最近时间: 2022-12-02 11:42:06
最新传递路径: 7N3RLX-4>APDW13,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 70
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
7N3RLX-4直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
JK1YXO-3 JK1YXO-3 24
2022-12-02 00:10:56
2022-12-02 11:41:46
33.28km 263° 2022-12-02 00:10:56 
7N3RLX-4当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
JF2ZGN-3 JF2ZGN-3 5.84km 338° 2022-12-02 11:34:32.578
JR2TOA-9 JR2TOA-9 5.04km 240° 2022-12-01 12:13:32.359
JG2VEI-9 JG2VEI-9 5.84km 283° 2022-12-02 11:30:38.91
VK5UP-7 VK5UP-7 39.20km 72° 2022-11-12 21:21:48.476
JR2POZ-5 JR2POZ-5 33.20km 27° 2022-11-20 14:09:48.784
JQ2KPP-B JQ2KPP-B 47.48km 37° 2022-11-06 19:31:42.414
JE2ZUF-10 JE2ZUF-10 16.66km 25° 2022-12-02 11:35:59.265
JE1BZW-9 JE1BZW-9 23.89km 15° 2022-12-01 22:05:19.551
JG1RBF-7 JG1RBF-7 14.98km 337° 2022-11-23 06:14:25.807
JS2HDO-2 JS2HDO-2 14.98km 337° 2022-12-02 11:46:31.24
JA2YQR-3 JA2YQR-3 16.74km 320° 2022-12-02 11:48:08.064
JA2YQQ-3 JA2YQQ-3 18.01km 324° 2022-12-02 11:20:32.863
JE2RKI-7 JE2RKI-7 17.56km 329° 2022-12-02 07:16:15.559
JN1ILG JN1ILG 21.50km 340° 2022-12-01 17:02:01.636
JP2RXU JP2RXU 32.36km 22° 2022-12-02 09:46:22.431
JS2LUT-7 JS2LUT-7 30.71km 355° 2022-11-03 13:08:56.158
JR2POZ-S JR2POZ-S 39.27km 13° 2022-12-02 11:31:41.691
JF2BVT-14 JF2BVT-14 34.73km 7° 2022-12-02 11:15:58.871
7N2SUZ-9 7N2SUZ-9 42.95km 345° 2022-11-30 13:12:56.133
JG1ITS-9 JG1ITS-9 47.06km 346° 2022-11-19 19:36:44.759
呼号 距离 位置时刻
JR2YQN-3 JR2YQN-3 5.65km 231° 2022-12-02 11:35:24.688
JL2XMC-7 JL2XMC-7 5.06km 244° 2022-11-22 20:56:02.33
JG2OJP-9 JG2OJP-9 5.79km 284° 2022-12-01 16:15:02.937
DH9FG-9 DH9FG-9 27.10km 34° 2022-11-18 23:40:42.2
JA2JID-9 JA2JID-9 35.76km 27° 2022-11-29 14:11:57.516
JJ2YDX-10 JJ2YDX-10 49.12km 31° 2022-12-02 11:48:15.155
JA1AGS-7 JA1AGS-7 17.64km 29° 2022-11-25 20:34:27.431
JN1RJJ-9 JN1RJJ-9 11.31km 301° 2022-12-02 06:47:14.288
JS2HDO-4 JS2HDO-4 14.98km 337° 2022-12-02 11:40:05.961
JA2APZ-7 JA2APZ-7 16.72km 320° 2022-11-28 19:24:42.769
JE2MAF-7 JE2MAF-7 17.33km 328° 2022-11-29 14:01:24.376
JA2YQQ-4 JA2YQQ-4 18.01km 324° 2022-11-26 06:07:44.012
JJ2YMT-2 JJ2YMT-2 24.91km 347° 2022-12-02 10:44:40.781
JA2APZ-9 JA2APZ-9 28.77km 15° 2022-12-02 09:43:44.738
JP2YHC-I JP2YHC-I 27.25km 0° 2022-12-02 11:22:20.987
JR2POZ-B JR2POZ-B 39.27km 13° 2022-12-02 11:31:51.755
JP2YHA-I JP2YHA-I 40.00km 13° 2022-12-02 11:45:12.709
JH5AOZ-5 JH5AOZ-5 37.62km 339° 2022-11-19 09:01:25.677
JJ1HWM JJ1HWM 48.74km 1° 2022-11-27 18:26:21.357
JK1YXO-3 JK1YXO-3 33.28km 263° 2022-12-02 11:41:46.786
7N3RLX-4 7N3RLX-4