E24TVS-1 台站信息

E24TVS-1 E24TVS-1    新窗口
消息: Rimkhong Nongkhai : [[Sunny]] SUN75% T=29° H=99% P=990 PM 1:[13] , 2.5:[16] , 10:[18] (μg/m3)
最新状态: V.4.3a Rx:0 Digi:0 Tx:3 UpTime:00.41
最新位置: 102°45'13" E 17°53'7" N    
最近时间: 2022-05-18 14:32:46
最新传递路径: E24TVS-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,HS0AC
数据包: 103
其他SSID:
通过无线电波直接听到E24TVS-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
E24TVS-2 E24TVS-2 13 2022-05-18 00:09:20 2022-05-18 06:13:39 14.56km 72.0° 2022-05-18 00:09:20 
E24TVS-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
HS6LFC-1 HS6LFC-1 0.99km 196° 2022-04-27 17:19:10.297
E24TVS-2 E24TVS-2 14.56km 78° 2022-05-18 14:35:20.546
HS3GHD-7 HS3GHD-7 37.42km 208° 2022-05-18 14:31:20.707
呼号 距离 位置时刻
E24TVS-9 E24TVS-9 10.91km 71° 2022-05-17 08:33:55.651
E25NKD E25NKD 44.70km 184° 2022-04-30 21:30:52.616
E24TVS-1 E24TVS-1