E24HST-9 台站信息

E24HST-9 E24HST-9    新窗口
消息: /E24HST : T405 : YN181 : 144.6625 MHz
最新状态: [AI-TRACKER V1-USB]
最新位置: 100°4'34" E 17°36'17" N    
最近时间: 2022-05-16 20:22:27
最新传递路径: E24HST-9>APRSAI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HS6TUX-1
数据包: 166
附加信息: 速度16.7km/h 方向168° 海拔63.1m
其他SSID:
通过无线电波直接听到E24HST-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
HS6TUX-1 HS6TUX-1 108 2022-05-16 09:57:50 2022-05-16 20:22:27 7.36km 128.0° 2022-05-16 10:27:33 
HS5QGH HS5QGH 24 2022-05-16 09:58:39 2022-05-16 20:20:45 8.94km 171.0° 2022-05-16 13:18:41 
HS5AU HS5AU 23 2022-05-16 10:02:17 2022-05-16 20:22:21 22.00km 343.0° 2022-05-16 17:48:43 
HS6TUX-4 HS6TUX-4 4 2022-05-16 09:58:26 2022-05-16 13:12:23 5.86km 158.0° 2022-05-16 13:12:23 
E24HST-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
HS6KLJ-N HS6KLJ-N 40.23km 180° 2022-05-16 20:39:23.296
HS6KLJ-X HS6KLJ-X 40.23km 180° 2022-05-16 20:38:27.302
HS5QGH HS5QGH 2.22km 193° 2022-05-16 20:20:07.889
E25EG-N E25EG-N 2.21km 193° 2022-05-16 20:47:27.67
HS4UMA-11 HS4UMA-11 5.18km 94° 2022-05-16 20:49:04.219
HS6TUX-9 HS6TUX-9 15.26km 347° 2022-05-15 15:59:06.892
HS5AU HS5AU 21.18km 338° 2022-05-16 20:24:05.75
HSHS5AU HSHS5AU 21.18km 338° 2022-05-15 20:30:29.397
HS5TUX-4 HS5TUX-4 1.93km 359° 2022-05-02 23:11:07.932
HS6TUX-5 HS6TUX-5 1.93km 359° 2022-05-07 03:55:23.124
HS6TUX-H HS6TUX-H 1.95km 359° 2022-05-07 02:58:47.939
HS6TUX-1 HS6TUX-1 3.48km 17° 2022-05-16 20:45:37.22
HS5QQT-N HS5QQT-N 12.11km 35° 2022-04-17 21:19:40.086
E21UOE-9 E21UOE-9 21.05km 56° 2022-05-16 20:31:52.107
E28QP E28QP 42.08km 358° 2022-05-16 20:24:54.445
HS5GQO-8 HS5GQO-8 49.10km 4° 2022-05-16 16:03:45.849
HS5GQO HS5GQO 49.10km 4° 2022-05-16 20:35:10.905
HS6KLJ-4 HS6KLJ-4 42.27km 179° 2022-05-16 20:48:41.029
呼号 距离 位置时刻
HS6KLJ-S HS6KLJ-S 40.23km 180° 2022-05-16 20:38:17.249
HS5QQT-9 HS5QQT-9 2.15km 194° 2022-05-15 20:25:15.215
HS5QQT HS5QQT 2.22km 193° 2022-05-08 21:01:49.253
E24HST-1 E24HST-1 0.10km 173° 2022-05-16 16:45:34.093
HS6TUX-12 HS6TUX-12 15.26km 347° 2022-04-21 02:27:41.422
HS6TUX-13 HS6TUX-13 15.28km 347° 2022-05-16 20:44:14.467
HS5AU-0 HS5AU-0 21.18km 338° 2022-05-13 14:14:56.738
E24NST-9 E24NST-9 5.86km 342° 2022-05-07 18:45:10.725
HS6TUX-4 HS6TUX-4 1.93km 359° 2022-05-16 20:31:48.973
HS6TUX-8 HS6TUX-8 1.93km 359° 2022-05-16 17:15:28.805
HS6HST-9 HS6HST-9 1.98km 41° 2022-05-14 17:53:16.853
HS5HST-9 HS5HST-9 4.56km 21° 2022-05-05 10:19:31.808
HS5XSZ-9 HS5XSZ-9 14.28km 11° 2022-05-15 19:29:49.365
HS5WYM-4 HS5WYM-4 39.18km 359° 2022-05-16 20:33:12.592
D20VSH-7 D20VSH-7 47.74km 3° 2022-04-17 11:40:46.069
HS5GQO-9 HS5GQO-9 49.10km 4° 2022-05-16 18:53:27.802
HS6KLJ-5 HS6KLJ-5 42.20km 180° 2022-05-16 20:47:54.13
E24HST-9 E24HST-9