E20QVD 台站信息

E20QVD E20QVD    新窗口
消息: I-Gate Support by HSDXA
最新位置: 99°45'58" E 19°49'37" N    
最近时间: 2022-05-18 14:02:40
最新传递路径: E20QVD>APMI04,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 29
设备: Microsat:WX3in1 Mini(embedded)
其他SSID:
E20QVD直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
HS5SQI-7 HS5SQI-7 20 2022-05-18 00:00:11 2022-05-18 14:15:29 78.64km 56° 2022-05-18 01:30:14 
E20QVD当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
E24DQ-B E24DQ-B 5.36km 12° 2022-04-21 14:16:08.629
E24DQ-S E24DQ-S 5.36km 12° 2022-04-21 14:16:23.768
E28AI E28AI 9.53km 16° 2022-05-18 14:13:22.627
HS5AES-1 HS5AES-1 14.62km 107° 2022-05-18 14:21:12.863
HS9YBR-9 HS9YBR-9 11.73km 27° 2022-04-29 20:42:22.523
HS9YBR-8 HS9YBR-8 11.76km 26° 2022-05-13 09:01:54.934
HS9YBR-15 HS9YBR-15 17.38km 32° 2022-04-29 20:57:36.081
HS5XCL-1 HS5XCL-1 49.81km 90° 2022-05-18 14:22:21.193
HS5TXB-5 HS5TXB-5 19.14km 20° 2022-05-17 20:40:18.599
HS5TXB-C HS5TXB-C 19.58km 17° 2022-05-17 20:44:28.733
E23WQD-3 E23WQD-3 26.28km 10° 2022-05-14 00:32:04.732
呼号 距离 位置时刻
E24DQ-C E24DQ-C 5.36km 12° 2022-04-21 14:16:08.784
HS5IQ-1 HS5IQ-1 9.11km 15° 2022-05-18 14:19:11.974
HS9YBR-5 HS9YBR-5 11.88km 24° 2022-05-18 13:47:27.34
HS0BAP-9 HS0BAP-9 11.73km 27° 2022-04-25 21:31:02.652
HS9YBR-7 HS9YBR-7 11.75km 27° 2022-04-22 13:09:42.4
HS9YBR-11 HS9YBR-11 15.88km 39° 2022-04-26 20:10:03.654
HS5SQI-1 HS5SQI-1 48.99km 90° 2022-05-18 14:14:55.991
HS1FMX HS1FMX 17.03km 26° 2022-05-08 17:33:35.201
HS5TXB HS5TXB 19.57km 17° 2022-05-14 19:48:53.651
HS5TXB-S HS5TXB-S 19.58km 17° 2022-05-17 20:44:18.756
E20QVD E20QVD