BY8DX-3 台站信息

BY8DX-3 BY8DX-3    新窗口  历史数据
消息: Welcome to Sichuan APRS Digi 438.650mhz 14.4V 20.5C
最新位置: 103°11'37" E 30°39'10" N (OM10OP)   
最近时间: 2023-12-09 02:57:56
最新传递路径: BY8DX-3>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4UDM-10
数据包: 18
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BY8DX-3的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH4UDM-10 BH4UDM-10 100
2023-12-09 00:00:32
2023-12-09 03:00:33
59.91km 274.0° 2023-12-09 00:00:32 
BH8FNJ-10 BH8FNJ-10 1
2023-12-09 00:32:34
2023-12-09 00:32:34
320.91km 274.0° 2023-12-09 00:32:34 
BY8DX-3直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BA8DX-4 BA8DX-4 1
2023-12-09 02:45:54
2023-12-09 02:45:54
349.31km 95° 2023-12-09 02:45:54 
BI8BVW-10 BI8BVW-10 82
2023-12-09 00:00:32
2023-12-09 03:00:33
81.79km 94° 2023-12-09 00:00:32 
BY8DX-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD8BFK-B BD8BFK-B 12.22km 247° 2023-12-08 17:48:14.912
BD8AVM-D BD8AVM-D 36.97km 101° 2023-12-05 10:14:12.171
BG8COE BG8COE 45.09km 55° 2023-11-23 20:36:11.699
呼号 距离 位置时刻
BD8BFK-S BD8BFK-S 12.22km 247° 2023-12-08 17:48:05.088
BI8CSI-1 BI8CSI-1 42.56km 93° 2023-12-06 16:30:36.014
BD7OXR-R BD7OXR-R 35.09km 130° 2023-11-25 11:23:17.422
BY8DX-3 BY8DX-3