BY4XRA-1 台站信息

BY4XRA-1 BY4XRA-1    新窗口  历史数据
消息: Lianyungang APRS_Digi 144.640MHz 13.5V
最新位置: 119°18'0" E 34°38'51" N (OM94PP)   
最近时间: 2023-10-04 07:21:33
最新传递路径: BY4XRA-1>AP51DW,BI4TDQ-10*,WIDE1*,qAS,BG4VOS-10
数据包: 4
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BY4XRA-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 4
2023-10-04 06:21:24
2023-10-04 07:21:33
183.06km 187.0° 2023-10-04 06:21:24 
BY4XRA-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4XBH BD4XBH 19.66km 237° 2023-09-26 17:17:41.895
BD4SBG-2 BD4SBG-2 44.25km 294° 2023-09-19 19:35:46.497
BD4QJE-A BD4QJE-A 11.90km 243° 2023-09-26 16:09:57.835
BD4QJE-S BD4QJE-S 11.90km 243° 2023-09-26 16:09:56.948
BD4QJE-10 BD4QJE-10 9.02km 241° 2023-09-28 20:07:53.09
BH4XJE-2 BH4XJE-2 7.52km 71° 2023-09-26 18:47:16.495
BH4XJE-10 BH4XJE-10 17.45km 59° 2023-09-26 18:35:13.096
BD4TDG-1 BD4TDG-1 32.41km 343° 2023-09-30 16:29:15.249
BD4TDG-C BD4TDG-C 33.62km 345° 2023-10-04 07:14:20.456
BD4TDG-S BD4TDG-S 33.62km 345° 2023-10-04 07:14:10.528
KN6PHW KN6PHW 44.26km 187° 2023-09-07 00:58:09.282
呼号 距离 位置时刻
BD4TDN-5 BD4TDN-5 14.62km 244° 2023-10-01 04:37:29.173
BH4XCI-1 BH4XCI-1 13.19km 237° 2023-10-04 07:22:40.249
BD4QJE-N BD4QJE-N 11.90km 243° 2023-09-29 00:04:56.673
BD4QJE BD4QJE 9.02km 241° 2023-09-28 20:14:43.52
BD4QJE-7 BD4QJE-7 8.87km 244° 2023-09-27 22:02:57.815
BD4TDG-5 BD4TDG-5 27.99km 340° 2023-10-03 17:02:44.052
BD4TDG-2 BD4TDG-2 34.81km 341° 2023-10-03 17:00:52.718
BD4TDG-A BD4TDG-A 34.05km 342° 2023-10-04 07:11:25.417
BD4TDG-R BD4TDG-R 33.62km 345° 2023-10-04 07:26:20.79
BI4JEB BI4JEB 49.54km 4° 2023-09-26 07:36:58.457
BY4XRA-1 BY4XRA-1