BV5PD-10 台站信息

BV5PD-10 BV5PD-10    新窗口
消息: OpenWebRX APRS gateway
最新位置: 120°32'23" E 23°42'52" N    
最近时间: 2022-06-28 10:10:17
最新传递路径: BV5PD-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3
数据包: 11
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
BV5PD-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BX5ABK-9 BX5ABK-9 1 2022-06-28 07:38:10 2022-06-28 07:38:10 4.96km 324° 2022-06-28 07:38:10 
BV5PD-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV7RR-3 BV7RR-3 45.60km 175° 2022-06-28 10:38:57.445
BM6HFL-1 BM6HFL-1 14.92km 180° 2022-06-28 10:25:03.149
BX5ABK-13 BX5ABK-13 18.26km 180° 2022-06-12 05:31:21.051
BM8CRA-11 BM8CRA-11 13.52km 202° 2022-06-28 10:37:20.791
BX5ABK-9 BX5ABK-9 3.03km 186° 2022-06-28 07:51:26.695
BV5AC-H BV5AC-H 19.42km 0° 2022-06-25 18:00:38.172
BV5AC-C BV5AC-C 19.46km 0° 2022-06-28 10:21:58.539
BV5AC-S BV5AC-S 19.46km 0° 2022-06-28 10:21:48.639
BX2AJD-8 BX2AJD-8 14.23km 179° 2022-06-26 10:56:16.322
BM2OBM-12 BM2OBM-12 16.24km 178° 2022-06-28 10:34:52.337
BV5D0-15 BV5D0-15 17.65km 9° 2022-06-28 10:40:14.691
BM5FWL-10 BM5FWL-10 38.59km 357° 2022-06-28 10:33:51.447
BM5FWL-9 BM5FWL-9 49.17km 358° 2022-06-28 10:21:33.773
BV4WD-15 BV4WD-15 49.60km 9° 2022-06-28 10:37:46.097
呼号 距离 位置时刻
BV6JM-15 BV6JM-15 28.18km 178° 2022-05-30 11:20:42.969
BV3UJ-5 BV3UJ-5 32.12km 182° 2022-06-18 12:07:00.751
BM2OBM-18 BM2OBM-18 17.03km 179° 2022-06-28 10:36:11.684
BM5GPN-10 BM5GPN-10 7.92km 190° 2022-06-19 15:33:13.83
BM2OBM-8 BM2OBM-8 3.16km 179° 2022-06-27 22:20:09.276
BV5AC-B BV5AC-B 19.46km 0° 2022-06-28 08:02:44.21
BV5AC-N BV5AC-N 19.46km 0° 2022-06-28 10:28:08.81
BV5AC BV5AC 20.04km 1° 2022-06-28 10:34:40.055
BV6YA-1 BV6YA-1 15.71km 179° 2022-06-21 09:00:47.947
BV5DO-12 BV5DO-12 10.79km 154° 2022-06-28 10:37:33.135
BV5OQ-12 BV5OQ-12 35.01km 357° 2022-06-28 10:34:21.863
BX5AG-12 BX5AG-12 40.32km 1° 2022-06-28 10:33:47.649
BV5OQ-9 BV5OQ-9 31.77km 6° 2022-06-27 06:54:26.482
BM4LLP-9 BM4LLP-9 45.71km 14° 2022-06-16 09:58:16.593
BV5PD-10 BV5PD-10