BR9BJ-1 台站信息

BR9BJ-1 BR9BJ-1    新窗口
消息: 宝鸡市无线电协会 行政中心六号楼F座五楼504
最新状态: 办理业余执照先打电话咨询:0917-3261406
最新位置: 107°14'4" E 34°21'47" N (OM34OI)   
最近时间: 2022-11-29 13:30:42
最新传递路径: BR9BJ-1>APDW15,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 14
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
BR9BJ-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
N9LYA-3 N9LYA-3 25.03km 228° 2022-11-27 06:28:29.881
BI9DN-5 BI9DN-5 8.30km 64° 2022-11-28 08:58:59.998
BR9MY BR9MY 19.68km 270° 2022-11-29 15:23:37.005
BI9ABS-Q BI9ABS-Q 36.85km 288° 2022-11-29 15:00:16.223
呼号 距离 位置时刻
BH9FLV-7 BH9FLV-7 9.60km 100° 2022-11-25 07:59:23.783
BH9FLV-10 BH9FLV-10 6.14km 244° 2022-11-29 15:17:57.55
BH9FPK-10 BH9FPK-10 22.16km 276° 2022-11-29 15:07:21.523
BR9BJ-1 BR9BJ-1