BR7AJQ-10 台站信息

BR7AJQ-10 BR7AJQ-10    新窗口  历史数据
消息: LongShan APRS DIGI 144.64MHz 6.5V
最新位置: 109°29'47" E 29°21'21" N (OL49RI)   
最近时间: 2024-06-24 02:56:31
最新传递路径: BR7AJQ-10>AP51D3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6VXP-11
数据包: 1
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR7AJQ-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6VXP-11 BG6VXP-11 1
2024-06-24 02:56:31
2024-06-24 02:56:31
16.81km 330.0° 2024-06-24 02:56:31 
BR7AJQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6VXP-11 BG6VXP-11 16.81km 331° 2024-06-24 06:32:10.898
BG6SPW-6 BG6SPW-6 49.80km 316° 2024-06-16 23:54:03.402
呼号 距离 位置时刻
BG6VXP-7 BG6VXP-7 17.55km 337° 2024-06-02 21:44:38.143
BR7AJQ-10 BR7AJQ-10