BR5AY-10 台站信息

BR5AY-10 BR5AY-10    新窗口
消息: Linhai Dongcheng IGate 144.390MHz 431.040MHz 13.2V
最新位置: 121°16'32" E 28°55'27" N    
最近时间: 2022-01-18 15:28:54
最新传递路径: BR5AY-10>APET51,TCPIP*,qAC,SIXTH
数据包: 45
附加信息: 功率4W 天线高度24m 增益9dB 无方向性
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BR5AY-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5FGC-2 BG5FGC-2 44.05km 149° 2022-01-18 15:44:43.311
BG5FFV-10 BG5FFV-10 17.14km 129° 2022-01-18 15:02:45.702
BG5FKK-3 BG5FKK-3 13.66km 128° 2022-01-18 15:41:17.929
BH5FBP-10 BH5FBP-10 6.88km 137° 2022-01-18 15:44:38.302
BG5FFA-10 BG5FFA-10 30.57km 204° 2021-12-27 15:01:06.801
BR5AY-9 BR5AY-9 37.22km 238° 2022-01-16 16:11:26.452
BH5FBP-1 BH5FBP-1 20.66km 243° 2022-01-18 15:43:46.76
BH5FBO-9 BH5FBO-9 31.71km 35° 2022-01-13 14:27:46.156
BR5AU-1 BR5AU-1 36.80km 34° 2022-01-18 15:34:15.728
BG5FIN-9 BG5FIN-9 46.51km 209° 2022-01-17 12:36:01.441
呼号 距离 位置时刻
BG5FGC-11 BG5FGC-11 33.79km 166° 2022-01-18 15:43:07.738
BG5FGH-10 BG5FGH-10 16.21km 120° 2022-01-18 15:40:48.394
BG5FOX-9 BG5FOX-9 9.53km 107° 2022-01-17 13:45:22.989
BG5FIM-2 BG5FIM-2 33.26km 183° 2022-01-18 15:43:10.44
BG5FLT-9 BG5FLT-9 29.63km 206° 2022-01-18 14:20:16.99
BR5AY-3 BR5AY-3 16.42km 212° 2022-01-18 15:35:41.087
BR5AY-1 BR5AY-1 26.42km 59° 2022-01-18 15:21:20.152
BH5FAE-9 BH5FAE-9 32.83km 34° 2022-01-18 15:44:27.94
BR5AU-12 BR5AU-12 20.51km 26° 2022-01-18 15:37:50.91
BR5AU-11 BR5AU-11 48.78km 31° 2022-01-18 15:42:21.141
BR5AY-10 BR5AY-10