BR4XZ-10 台站信息

BR4XZ-10 BR4XZ-10    新窗口
消息: XuZhou APRS 144.640Mhz 45W 13.8V 25.2C
最新位置: 117°16'44" E 34°15'45" N    
最近时间: 2021-12-04 00:22:27
最新传递路径: BR4XZ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CHG-10
数据包: 3
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR4XZ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5CHG-10 BG5CHG-10 3 2021-12-04 00:02:28 2021-12-04 00:22:27 13.66km 123.0° 2021-12-04 00:02:28 
BR4XZ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BI4WKE-10 BI4WKE-10 5 2021-12-04 00:00:41 2021-12-04 00:20:31 22.51km 306° 2021-12-04 00:00:41 
BR4XZ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4XQL BI4XQL 31.85km 110° 2021-11-20 12:24:39.172
BG5CHG-7 BG5CHG-7 13.66km 126° 2021-12-02 08:20:53.668
BH4VRM-9 BH4VRM-9 9.63km 124° 2021-12-01 19:24:31.125
BD4ULA BD4ULA 12.71km 218° 2021-11-10 22:38:55.871
BR4XZ-11 BR4XZ-11 9.32km 96° 2021-11-25 08:08:33.436
BD4TWP BD4TWP 9.70km 87° 2021-12-03 13:35:31.808
BH4VAP BH4VAP 0.88km 328° 2021-12-03 23:49:11.475
BH4VAP-3 BH4VAP-3 0.89km 327° 2021-11-29 17:23:05.107
BH4VAP-N BH4VAP-N 7.31km 27° 2021-12-04 00:09:37.145
K6JPS-2 K6JPS-2 35.29km 245° 2021-11-14 05:46:40.599
BI4WKE-10 BI4WKE-10 22.51km 306° 2021-12-04 00:20:31.836
呼号 距离 位置时刻
BR4XZ-R BR4XZ-R 13.04km 113° 2021-12-04 00:06:11.598
BG5CHG-10 BG5CHG-10 13.66km 126° 2021-12-04 00:17:46.791
BD4TWO BD4TWO 9.14km 209° 2021-11-21 20:10:15.927
W6EJW W6EJW 38.47km 93° 2021-11-05 14:37:19.704
BD4TWP-9 BD4TWP-9 8.98km 96° 2021-12-03 21:17:48.891
BH4VQW-9 BH4VQW-9 11.19km 82° 2021-12-02 15:44:31.929
BH4VAP-10 BH4VAP-10 0.88km 328° 2021-11-21 19:03:02.563
BH4VAP-Y BH4VAP-Y 0.89km 327° 2021-11-27 22:24:35.871
km6wsx-9 km6wsx-9 31.15km 226° 2021-11-05 07:57:18.405
KN6NIS-N KN6NIS-N 46.88km 241° 2021-12-01 22:36:23.836
BR4XZ-10 BR4XZ-10