BR4SN-10 台站信息

BR4SN-10 BR4SN-10    新窗口
消息: SuiNing APRS DIGI 144.640MHz 40W 439.550-7 88.5 12.5V
最新位置: 117°57'22" E 33°53'56" N    
最近时间: 2022-05-22 03:27:37
最新传递路径: BR4SN-10>AP51D8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10
数据包: 17
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR4SN-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG4VRG-10 BG4VRG-10 17 2022-05-22 00:10:35 2022-05-22 03:27:37 36.17km 285.0° 2022-05-22 00:10:35 
BR4SN-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
KK6RBH-N KK6RBH-N 28.19km 51° 2022-05-06 06:51:29.031
N6RBH-N N6RBH-N 28.19km 51° 2022-05-22 03:25:37.825
TG8AOQ-N TG8AOQ-N 28.19km 51° 2022-04-23 07:34:42.991
BD4TWO BD4TWO 2.85km 91° 2022-05-16 22:33:09.812
BD4TWO-2 BD4TWO-2 2.85km 91° 2022-05-17 19:45:30.331
BD4TWO-7 BD4TWO-7 0.44km 98° 2022-05-08 09:27:38.502
BD4TWO-13 BD4TWO-13 0.40km 93° 2022-05-21 20:43:49.373
BD4TWO-4 BD4TWO-4 0.33km 100° 2022-05-15 02:40:40.153
RENIX RENIX 23.21km 8° 2022-05-10 21:22:58.064
BG4QL-10 BG4QL-10 46.14km 1° 2022-05-22 01:39:01.201
KN6HEC-N KN6HEC-N 48.86km 147° 2022-05-22 03:11:40.922
W9JAM-7 W9JAM-7 46.44km 110° 2022-05-01 16:34:46.002
KD0GG-9 KD0GG-9 23.68km 163° 2022-05-18 00:11:05.722
WX6R-S WX6R-S 28.87km 182° 2022-05-22 03:14:11.274
W6DIC-9 W6DIC-9 7.28km 224° 2022-05-06 13:09:58.893
BD4TWO-N BD4TWO-N 19.15km 268° 2022-05-15 11:26:03.884
BG4VRG-10 BG4VRG-10 36.17km 273° 2022-05-22 03:26:53.436
BG4VRG-9 BG4VRG-9 36.19km 280° 2022-05-21 11:12:38.948
BI4QZR-5 BI4QZR-5 47.69km 290° 2022-04-29 11:55:39.145
KF6IRK-4 KF6IRK-4 35.09km 251° 2022-05-08 03:30:19.069
呼号 距离 位置时刻
KN6NIS-N KN6NIS-N 28.19km 51° 2022-05-20 07:30:20.947
TG5RBH-N TG5RBH-N 28.19km 51° 2022-04-23 22:17:01.04
TG8NEO-N TG8NEO-N 28.19km 51° 2022-05-21 08:27:34.476
BD4TWO-10 BD4TWO-10 2.85km 91° 2022-05-16 20:52:19.508
BD4TWO-3 BD4TWO-3 0.45km 95° 2022-05-15 08:54:37.43
BD4TWO-5 BD4TWO-5 0.42km 93° 2022-05-20 16:11:32.273
BD4TWO-8 BD4TWO-8 0.40km 93° 2022-05-21 23:32:07.33
KG6GIN KG6GIN 20.31km 13° 2022-05-13 08:17:05.991
WBVDOC-7 WBVDOC-7 28.77km 327° 2022-04-26 20:09:16.396
BD4TXL-7 BD4TXL-7 48.53km 359° 2022-05-19 20:40:48.799
K6TJO K6TJO 36.62km 150° 2022-05-08 11:15:18.962
N6KEV-N N6KEV-N 23.99km 158° 2022-05-18 03:23:00.903
WX6R-B WX6R-B 28.87km 182° 2022-05-22 03:14:21.295
W6TFK-10 W6TFK-10 8.75km 214° 2022-04-30 15:46:22.193
KI6NAZ-N KI6NAZ-N 11.57km 237° 2022-05-01 02:47:33.975
BH4VYG BH4VYG 32.64km 273° 2022-05-08 17:53:07.814
BG4VRG-13 BG4VRG-13 34.78km 276° 2022-04-23 11:42:06.776
DU3CX-N DU3CX-N 35.99km 309° 2022-05-01 12:54:12.178
WD9DUI-9 WD9DUI-9 36.09km 243° 2022-05-12 01:45:46.647
BG4VZC-3 BG4VZC-3 34.76km 256° 2022-05-22 03:16:53.086
BR4SN-10 BR4SN-10