BR2RSA-10 台站信息

BR2RSA-10 BR2RSA-10    新窗口
消息: Shenyang APRS iGate 144.640Mhz 12.2V
最新位置: 123°21'58" E 41°47'18" N (PN11QS)   
最近时间: 2023-05-29 20:03:57
最新传递路径: BR2RSA-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HAKATA
数据包: 639
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR2RSA-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG2RKH-10 BG2RKH-10 79
2023-05-29 00:07:39
2023-05-29 19:50:31
5.75km 201.0° 2023-05-29 00:07:39 
BR2RSA-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG2RIW-9 BG2RIW-9 40
2023-05-29 19:10:05
2023-05-29 19:46:18
13.77km 251° 2023-05-29 19:38:07 
BG2RKH-10 BG2RKH-10 64
2023-05-29 00:14:02
2023-05-29 19:25:42
5.75km 203° 2023-05-29 00:14:02 
BR2RSA-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH2UVN BH2UVN 5.91km 149° 2023-05-21 18:21:37.6
BI1EMD-5 BI1EMD-5 3.61km 122° 2023-05-25 17:44:50.512
BH2USR-7 BH2USR-7 5.44km 195° 2023-05-29 08:51:26.548
BG2RKH-9 BG2RKH-9 5.72km 203° 2023-05-28 17:42:14.941
BG2RKH-8 BG2RKH-8 5.60km 203° 2023-05-28 17:40:50.981
BR2SY-B BR2SY-B 1.29km 328° 2023-05-29 19:51:19.398
BH2WBK BH2WBK 1.58km 2° 2023-05-28 08:10:39.617
BH2VYJ BH2VYJ 11.08km 210° 2023-05-28 00:45:50.167
BG2RKH-1 BG2RKH-1 5.67km 204° 2023-05-23 19:57:05.759
BG2RIW BG2RIW 10.55km 240° 2023-05-03 16:43:55.127
BG2RIW-10 BG2RIW-10 10.57km 240° 2023-05-29 20:04:51.304
BG2YG-D BG2YG-D 7.35km 260° 2023-05-21 00:29:11.641
BG2YG-9 BG2YG-9 7.36km 260° 2023-05-19 09:51:33.096
BG2YG-B BG2YG-B 7.42km 260° 2023-05-21 00:38:41.118
BG2YG-R BG2YG-R 7.42km 260° 2023-05-08 08:22:49.7
BH2VDK-5 BH2VDK-5 5.97km 275° 2023-05-02 21:58:58.188
BH2UJC-R BH2UJC-R 6.30km 291° 2023-05-25 08:40:48.216
BH2UTZ-K BH2UTZ-K 6.70km 303° 2023-05-29 19:57:04.699
BH2UTZ-13 BH2UTZ-13 8.62km 283° 2023-05-03 11:05:50.102
BH2UTZ-9 BH2UTZ-9 8.62km 287° 2023-05-29 10:51:53.552
BH2UTZ-S BH2UTZ-S 9.24km 285° 2023-05-29 20:03:53.707
BH2UWA BH2UWA 6.11km 336° 2023-05-25 16:42:34.42
BR2RH-B BR2RH-B 11.88km 290° 2023-05-24 20:27:48.594
BH2UUT-B BH2UUT-B 12.16km 356° 2023-05-29 19:51:00.258
BH2UUT BH2UUT 12.18km 356° 2023-05-25 23:43:04.004
BR2RSY-B BR2RSY-B 16.55km 344° 2023-05-29 19:48:03.813
BI4NKA BI4NKA 20.46km 336° 2023-05-18 21:18:01.873
BH2VYF-14 BH2VYF-14 43.13km 298° 2023-05-17 07:06:59.411
呼号 距离 位置时刻
BH2UVN-7 BH2UVN-7 5.86km 149° 2023-05-11 20:56:18.152
BI1EMD-4G BI1EMD-4G 3.60km 122° 2023-05-29 17:45:45.94
BG2RKH-10 BG2RKH-10 5.75km 203° 2023-05-29 19:55:40.546
BG2RKH-12 BG2RKH-12 5.70km 203° 2023-05-28 17:42:05.267
BH2TYQ-15 BH2TYQ-15 0.89km 134° 2023-05-26 18:45:09.269
BR2SY-S BR2SY-S 1.29km 328° 2023-05-29 19:51:34.227
BH2VYJ-7 BH2VYJ-7 11.09km 206° 2023-05-29 20:00:03.434
BH2UUL-Y BH2UUL-Y 11.86km 217° 2023-05-12 06:24:22.504
BG2RIW-9 BG2RIW-9 10.52km 238° 2023-05-29 19:46:18.784
BG2RIW-3 BG2RIW-3 10.57km 240° 2023-05-29 19:40:15.883
BG2YG-7 BG2YG-7 8.12km 245° 2023-05-29 11:23:14.755
BG2YG-Y BG2YG-Y 7.36km 260° 2023-05-23 09:53:42.518
BG2YG-A BG2YG-A 7.42km 260° 2023-05-12 19:17:18.902
BG2YG-C BG2YG-C 7.42km 260° 2023-05-21 01:48:18.494
BG2YG-S BG2YG-S 7.42km 260° 2023-05-21 01:48:08.982
BH2VDK-1 BH2VDK-1 5.97km 275° 2023-05-21 11:45:28.152
BG2QHW-7 BG2QHW-7 5.98km 306° 2023-05-28 21:26:15.432
BH2UTZ-5 BH2UTZ-5 7.41km 295° 2023-05-23 15:31:41.714
BH2UTZ-2 BH2UTZ-2 8.55km 287° 2023-05-09 19:16:46.981
BH2UTZ-E BH2UTZ-E 9.24km 285° 2023-05-29 20:04:03.717
BH2UZN-9 BH2UZN-9 9.44km 292° 2023-05-27 17:17:42.034
BG2QHW-9 BG2QHW-9 7.82km 318° 2023-05-11 14:58:43.083
BR2RH-S BR2RH-S 11.88km 290° 2023-05-24 20:27:38.758
BH2UUT-S BH2UUT-S 12.16km 356° 2023-05-29 19:50:50.205
BD2VAA BD2VAA 25.70km 359° 2023-05-27 21:17:23.318
BR2RSY-S BR2RSY-S 16.55km 344° 2023-05-29 19:47:53.845
BH2UUM-R BH2UUM-R 20.47km 336° 2023-05-09 14:46:48.605
BH2VYF-15 BH2VYF-15 43.15km 298° 2023-05-24 20:29:41.133
BR2RSA-10 BR2RSA-10