BM4KDE-10 台站信息

BM4KDE-10 BM4KDE-10    新窗口  历史数据
消息: TMMARC https://www.tmmarc.org [Taichung Shengang APRS iGate 5W]
最新状态: 台中神岡 APRS 自動位置報告系統網路站台 [成功就像懷孕,大家都會恭喜你,但沒人知道你被搞了幾次才成功!]
最新位置: 120°39'28" E 24°16'8" N (PL04HG)   
最近时间: 2024-06-24 07:19:22
最新传递路径: BM4KDE-10>OBM2BM,TCPIP*,qAC,BM2OBM-G
数据包: 51
附加信息: 功率4W 天线高度12m 增益6dB 无方向性
其他SSID:
BM4KDE-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BM2OBM-12 BM2OBM-12 2
2024-06-24 06:36:53
2024-06-24 06:56:53
74.96km 181° 2024-06-24 06:36:53 
BM4KDE-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
ER-BV5DJ ER-BV5DJ 35.87km 193° 2024-06-24 01:52:36.58
BM5FWL-9 BM5FWL-9 27.92km 216° 2024-06-02 13:17:54.424
051320q37 051320q37 26.47km 216° 2024-06-05 21:23:29.222
BM5GSS-D BM5GSS-D 24.24km 209° 2024-06-09 21:31:02.929
BX5AG-6 BX5AG-6 23.91km 206° 2024-06-15 21:38:01.153
BM5GSV BM5GSV 22.37km 198° 2024-05-28 16:33:12.435
BM5GSV-2 BM5GSV-2 22.37km 198° 2024-06-18 16:02:22.352
BM5GSV-8 BM5GSV-8 20.60km 194° 2024-06-23 20:47:53.503
BM5GSV-i BM5GSV-i 15.51km 169° 2024-05-28 17:55:11.278
BM4ISC-1 BM4ISC-1 15.37km 160° 2024-06-15 17:31:28.514
BM4ISC-5 BM4ISC-5 15.35km 160° 2024-06-07 20:14:50.696
BM4ISC-7 BM4ISC-7 14.70km 159° 2024-06-22 18:42:54.51
BX4ACP-10 BX4ACP-10 10.79km 153° 2024-06-24 07:13:50.056
BV5DJ-10 BV5DJ-10 10.50km 152° 2024-06-08 22:02:49.269
BM5ACD-2 BM5ACD-2 8.06km 145° 2024-06-20 18:17:20.967
BM4ACD-1 BM4ACD-1 8.27km 142° 2024-06-24 07:18:16.098
BX4ACP-1 BX4ACP-1 12.03km 149° 2024-06-14 22:05:58.573
BV5AB-12 BV5AB-12 13.64km 138° 2024-06-22 17:19:32.831
BV5AB BV5AB 10.69km 139° 2024-06-24 07:16:42.876
BV5AB-10 BV5AB-10 12.23km 131° 2024-06-22 18:49:16.312
BV5AB-2 BV5AB-2 16.78km 136° 2024-06-23 17:05:19.061
BV5AB-15 BV5AB-15 17.18km 126° 2024-06-20 18:10:51.578
BV/MI-030 BV/MI-030 14.86km 33° 2024-05-27 09:48:08.748
BV5AC  B BV5AC B 43.88km 196° 2024-06-22 17:49:11.12
BV5AC-B BV5AC-B 43.88km 196° 2024-06-22 17:49:21.394
BV5AC-N BV5AC-N 43.88km 196° 2024-06-22 17:48:41.708
BV5D0-15 BV5D0-15 46.06km 185° 2024-06-24 07:16:20.479
BX2AJD-8 BX2AJD-8 49.92km 158° 2024-06-22 15:54:29.397
BM3FUI-1 BM3FUI-1 46.39km 131° 2024-05-28 20:40:44.568
BV/TC-020 BV/TC-020 32.60km 97° 2024-06-16 11:51:34.39
BM4ISC-9 BM4ISC-9 38.56km 91° 2024-06-16 17:25:37.103
呼号 距离 位置时刻
BM5FWL-10 BM5FWL-10 28.14km 216° 2024-06-24 07:07:56.581
BX5AG-4 BX5AG-4 26.90km 210° 2024-06-15 21:44:31.267
052120q37 052120q37 26.47km 216° 2024-06-05 21:23:29.313
BX5AG-12 BX5AG-12 24.01km 207° 2024-06-24 07:17:52.659
BV4WD-10 BV4WD-10 17.85km 250° 2024-06-24 07:17:57.016
BM5GSV-1 BM5GSV-1 22.37km 198° 2024-06-17 19:34:27.967
BM5GSV-D BM5GSV-D 22.05km 197° 2024-06-18 14:02:43.67
BV4WD-15 BV4WD-15 13.84km 177° 2024-06-24 07:21:20.606
BM4ISC-10 BM4ISC-10 15.39km 161° 2024-06-24 07:07:32.599
BM4ISC-4 BM4ISC-4 15.35km 160° 2024-06-04 20:10:50.395
BM4ISC-15 BM4ISC-15 15.25km 158° 2024-06-24 07:07:08.766
BV4HW-1 BV4HW-1 12.50km 210° 2024-06-22 18:39:42.055
BV5DJ-G BV5DJ-G 10.59km 153° 2024-06-03 21:21:41.291
BM5ACD-1 BM5ACD-1 8.45km 146° 2024-06-20 22:40:07.344
BM4ACD-2 BM4ACD-2 8.06km 145° 2024-06-23 05:24:29.853
BX4ACP BX4ACP 12.20km 149° 2024-06-24 07:16:28.437
BX4ACP-8 BX4ACP-8 12.21km 148° 2024-06-23 15:44:58.802
BV5AB-6 BV5AB-6 13.12km 135° 2024-06-20 15:21:43.715
BV5AB-14 BV5AB-14 12.23km 131° 2024-06-16 18:18:33.545
BV5AB-5 BV5AB-5 12.39km 131° 2024-06-19 17:32:10.043
BV5AB-33 BV5AB-33 15.35km 131° 2024-06-13 17:55:50.102
BV5AB-20 BV5AB-20 14.11km 125° 2024-06-24 07:12:07.778
BX4ABC-10 BX4ABC-10 24.37km 7° 2024-06-24 07:18:09.192
BV5AC  C BV5AC C 43.88km 196° 2024-06-15 18:22:37.616
BV5AC-C BV5AC-C 43.88km 196° 2024-06-15 18:22:46.949
ER-BV5AC ER-BV5AC 43.24km 195° 2024-06-24 00:01:56.554
BM5GSS-5 BM5GSS-5 42.77km 175° 2024-06-18 11:25:04.405
ZS6LMG-10 ZS6LMG-10 46.37km 131° 2024-06-09 22:57:07.196
BM3FUI-6 BM3FUI-6 46.54km 130° 2024-06-09 12:46:29.01
BM4ISC BM4ISC 32.63km 95° 2024-06-16 13:31:56.788
BX2AI-3 BX2AI-3 42.59km 44° 2024-06-24 07:05:48.57
BM4KDE-10 BM4KDE-10