BM4KDE-10 台站信息

BM4KDE-10 BM4KDE-10    新窗口  历史数据
消息: TMMARC https://www.tmmarc.org [Taichung Shengang APRS iGate 5W]
最新状态: 台中神岡 APRS 自動位置報告系統網路站台 [成功就像懷孕,大家都會恭喜你,但沒人知道你被搞了幾次才成功!]
最新位置: 120°39'28" E 24°16'8" N (PL04HG)   
最近时间: 2024-03-02 20:25:24
最新传递路径: BM4KDE-10>OBM2BM,TCPIP*,qAC,BU2GE-G
数据包: 175
附加信息: 功率4W 天线高度12m 增益6dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BM4KDE-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BM2OBM-11 BM2OBM-11 32
2024-03-02 00:05:55
2024-03-02 20:05:54
79.47km 184.0° 2024-03-02 00:05:55 
BM4KDE-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BV4WD-15 BV4WD-15 9
2024-03-02 06:54:17
2024-03-02 18:09:21
13.84km 176° 2024-03-02 06:54:17 
BM4ISC-3 BM4ISC-3 46
2024-03-02 06:17:17
2024-03-02 13:57:34
15.34km 39° 2024-03-02 06:32:12 
BM1CCR-8 BM1CCR-8 21
2024-03-02 15:26:28
2024-03-02 15:40:33
16.07km 38° 2024-03-02 15:26:28 
BM4KDE-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV5DJ BV5DJ 35.36km 193° 2024-03-02 20:21:06.437
BM5FWL-9 BM5FWL-9 27.92km 216° 2024-02-28 18:40:21.57
BX5AG-4 BX5AG-4 24.36km 208° 2024-02-25 16:54:32.985
BX5AG-6 BX5AG-6 23.91km 206° 2024-02-25 16:50:05.716
BM7HRH-7 BM7HRH-7 16.31km 226° 2024-03-02 14:32:34.038
BV5OW BV5OW 38.07km 174° 2024-02-06 16:12:09.352
BX4ACP-3 BX4ACP-3 24.02km 196° 2024-03-02 20:17:11.384
BU4AK BU4AK 13.59km 176° 2024-02-24 17:27:21.258
BM4ISC-7 BM4ISC-7 16.28km 160° 2024-02-25 16:46:56.795
BM4ISC-5 BM4ISC-5 15.34km 160° 2024-02-12 18:58:07.86
BM4ISC-3 BM4ISC-3 15.37km 160° 2024-03-02 14:09:10.485
BX4ACP-10 BX4ACP-10 10.79km 153° 2024-03-02 20:02:03.581
BV5AB-12 BV5AB-12 13.64km 138° 2024-03-01 18:02:05.727
BV5AB BV5AB 10.69km 139° 2024-03-02 20:30:10.11
BV5AB-10 BV5AB-10 12.23km 131° 2024-03-02 17:39:31.388
BM4LPD-9 BM4LPD-9 10.59km 126° 2024-03-02 17:46:38.414
BV5AB-33 BV5AB-33 15.35km 131° 2024-02-04 16:41:19.859
BV5AB-15 BV5AB-15 13.11km 118° 2024-02-21 19:47:37.833
BX4ABC-10 BX4ABC-10 24.37km 7° 2024-03-02 20:08:40.21
BV5AC-B BV5AC-B 43.88km 196° 2024-03-02 13:34:32.843
BV5AC-N BV5AC-N 43.88km 196° 2024-03-01 11:41:44.906
BV5AC BV5AC 43.24km 195° 2024-03-02 20:21:52.457
BV5BH-5 BV5BH-5 43.75km 163° 2024-02-12 11:43:34.191
呼号 距离 位置时刻
BM5FWL-10 BM5FWL-10 28.14km 216° 2024-03-02 20:27:05.399
BV5OQ-12 BV5OQ-12 31.37km 211° 2024-03-02 20:17:12.423
BX5AG-12 BX5AG-12 24.01km 207° 2024-03-02 20:24:30.27
BM5DUK-9 BM5DUK-9 22.06km 201° 2024-02-26 12:15:56.757
BV4WD-10 BV4WD-10 17.85km 250° 2024-03-02 20:26:17.447
BV5OW-0 BV5OW-0 38.07km 174° 2024-02-06 16:12:09.535
BV4WD-15 BV4WD-15 13.84km 177° 2024-03-02 20:28:09.109
BU4AK-0 BU4AK-0 13.59km 176° 2024-02-24 17:27:21.498
BM4ISC-10 BM4ISC-10 15.39km 161° 2024-03-02 20:28:19.106
BM4ISC-4 BM4ISC-4 15.43km 160° 2024-02-14 18:03:47.392
BM4ISC-15 BM4ISC-15 15.25km 158° 2024-03-02 20:29:51.573
BX4ACP BX4ACP 12.20km 149° 2024-03-02 20:21:24.442
BV5AB-5 BV5AB-5 13.13km 135° 2024-03-01 11:19:34.805
BV5AB-9 BV5AB-9 12.24km 131° 2024-03-02 17:38:29.95
BV5AB-6 BV5AB-6 12.64km 132° 2024-02-29 09:30:34.727
BV5AB-2 BV5AB-2 16.78km 136° 2024-02-29 17:46:36.381
BV5AB-20 BV5AB-20 14.11km 125° 2024-02-28 18:37:08.034
BV4WN-9 BV4WN-9 25.75km 57° 2024-02-26 07:42:44.48
BV5AC-H BV5AC-H 43.90km 196° 2024-02-23 12:46:23.064
BV5AC-C BV5AC-C 43.88km 196° 2024-03-01 11:39:27.631
BV5AC-S BV5AC-S 43.88km 196° 2024-03-02 13:34:22.825
BV5D0-15 BV5D0-15 46.06km 185° 2024-03-02 20:15:53.617
ZS6LMG-10 ZS6LMG-10 46.37km 131° 2024-02-29 19:21:28.428
BM4KDE-10 BM4KDE-10