BI4QMU-9 台站信息

BI4QMU-9 BI4QMU-9    新窗口
消息: A0014.0Km 12.2V S11 51G3
最新位置: 120°45'12" E 31°4'48" N    
最近时间: 2022-06-29 12:08:43
最新传递路径: BI4QMU-9>AP51G3,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BG4AIZ-3
数据包: 48
附加信息: 速度87.0km/h 方向265° 海拔4.9m
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI4QMU-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI4RSI-4 BI4RSI-4 10 2022-06-29 08:08:40 2022-06-29 08:22:00 9.74km 349.0° 2022-06-29 08:22:00 
BY4SZ-10 BY4SZ-10 38 2022-06-29 08:01:39 2022-06-29 12:08:43 31.14km 304.0° 2022-06-29 08:50:51 
BI4QMU-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5ELJ-8 BG5ELJ-8 35.55km 189° 2022-06-27 06:07:40.867
BG5ELJ-7 BG5ELJ-7 35.54km 187° 2022-06-19 19:51:08.35
BG5ELJ-5 BG5ELJ-5 33.43km 190° 2022-06-29 11:45:27.828
BH5EDC-6 BH5EDC-6 36.15km 178° 2022-06-28 18:51:39.566
BD4TZY-9 BD4TZY-9 22.47km 303° 2022-06-27 08:35:26.685
BD4SDX-10 BD4SDX-10 21.63km 204° 2022-06-29 12:10:51.852
BI4RSI-8 BI4RSI-8 20.34km 310° 2022-06-21 23:28:14.1
BD4QZH-7 BD4QZH-7 20.35km 310° 2022-06-19 16:31:37.24
BI4TSH-10 BI4TSH-10 29.62km 303° 2022-06-29 12:09:14.735
BY4SZ-10 BY4SZ-10 24.26km 312° 2022-06-29 12:11:29.882
BI4RSI-4 BI4RSI-4 24.47km 316° 2022-06-29 12:11:23.215
BH4QVA-4 BH4QVA-4 27.32km 330° 2022-06-23 11:04:17.576
BI4QZW-10 BI4QZW-10 26.29km 333° 2022-06-29 12:10:39.145
bd4ulh bd4ulh 30.08km 330° 2022-06-28 09:47:47.369
BD4ROJ-B BD4ROJ-B 34.05km 332° 2022-06-20 22:56:40.608
BD4UJU-1 BD4UJU-1 27.07km 350° 2022-06-20 20:43:07.156
BI4RGI-10 BI4RGI-10 33.54km 352° 2022-06-19 21:22:47.276
BD4ULA-9 BD4ULA-9 31.45km 10° 2022-06-29 11:55:41.045
BH5HRB BH5HRB 46.21km 345° 2022-06-29 10:54:35.027
BG4CFD-R BG4CFD-R 25.62km 112° 2022-06-08 22:41:18.181
BH4EZH BH4EZH 28.09km 85° 2022-06-01 12:07:23.538
BH4DKU-B BH4DKU-B 33.89km 85° 2022-06-04 02:36:22.965
BH4DKU-S BH4DKU-S 33.89km 85° 2022-06-04 02:36:12.922
BH4OGZ-R BH4OGZ-R 33.89km 85° 2022-06-26 23:17:43.511
BH4FKD-10 BH4FKD-10 42.87km 78° 2022-06-14 21:14:52.013
BH4FQL BH4FQL 44.18km 79° 2022-06-26 00:00:50.207
BH4DWO-10 BH4DWO-10 45.63km 64° 2022-06-21 23:06:00.068
BH4CRV BH4CRV 49.17km 70° 2022-06-27 23:03:35.794
BH4CRV-R BH4CRV-R 49.42km 70° 2022-06-27 18:52:34.897
呼号 距离 位置时刻
BG5ELJ-6 BG5ELJ-6 35.56km 187° 2022-06-29 05:37:10.931
BG5DDX-Y BG5DDX-Y 38.87km 183° 2022-06-10 17:26:42.265
BG5ELJ-9 BG5ELJ-9 33.87km 188° 2022-06-29 08:29:34.675
BH5EJL-9 BH5EJL-9 29.20km 150° 2022-06-29 07:09:43.647
BD4TZY-7 BD4TZY-7 22.14km 303° 2022-06-28 08:46:07.734
BD4TZV-5 BD4TZV-5 19.30km 227° 2022-06-28 22:14:58.366
BI4RSI-10 BI4RSI-10 20.35km 310° 2022-06-28 23:51:13.767
BG7CAN-9 BG7CAN-9 45.07km 291° 2022-06-27 18:50:39.222
BI4TSH-8 BI4TSH-8 29.62km 303° 2022-06-11 11:13:32.673
BD4SQX-7 BD4SQX-7 27.71km 319° 2022-06-25 20:52:24.491
BI4RSH-4 BI4RSH-4 24.49km 316° 2022-06-19 00:05:14.229
BD4SQX-9 BD4SQX-9 29.18km 328° 2022-06-20 10:22:57.905
BD4ULB-7 BD4ULB-7 19.44km 334° 2022-06-15 20:29:03.406
BD4ULH BD4ULH 30.28km 331° 2022-06-28 09:44:31.846
BD4ROJ-S BD4ROJ-S 34.05km 332° 2022-06-20 22:56:30.903
BD4ULB-9 BD4ULB-9 28.68km 352° 2022-06-21 14:09:36.585
BI4RGI-9 BI4RGI-9 32.44km 358° 2022-06-08 10:40:30.919
BD4TZX BD4TZX 36.74km 28° 2022-06-27 16:11:24.987
BG4CFD-B BG4CFD-B 25.62km 112° 2022-06-09 23:10:13.115
BG4CFD-S BG4CFD-S 25.62km 112° 2022-06-09 23:10:12.706
BD4ULL-R BD4ULL-R 33.89km 85° 2022-06-27 06:19:32.784
BH4DKU-R BH4DKU-R 33.89km 85° 2022-06-08 16:14:44.575
BH4OGZ-N BH4OGZ-N 33.89km 85° 2022-06-29 12:04:20.618
BH4FMN-9 BH4FMN-9 37.17km 82° 2022-06-15 20:40:09.017
BH4FKD-2 BH4FKD-2 42.87km 78° 2022-06-14 21:23:17.63
BI4VWR-7 BI4VWR-7 49.83km 79° 2022-06-29 09:45:54.235
BH4CRV-15 BH4CRV-15 49.15km 70° 2022-06-21 22:53:31.545
BH4CRV-D BH4CRV-D 49.17km 70° 2022-06-29 12:09:10.882
BH4CRV-S BH4CRV-S 49.42km 70° 2022-06-12 17:27:22.206
BI4QMU-9 BI4QMU-9