BI4PHQ-7 台站信息

BI4PHQ-7 BI4PHQ-7    新窗口  历史数据
消息: Hytera HP780
最新位置: 117°4'15" E 36°40'57" N (OM86MQ)   
最近时间: 2024-05-26 00:13:16
最新传递路径: BI4PHQ-7>APBM1D,BI4PHQ,DMR*,qAR,BI4PHQ
数据包: 1
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI4PHQ-7的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4PHQ BI4PHQ 1
2024-05-26 00:13:16
2024-05-26 00:13:16
0.06km 129.0° 2024-05-26 00:13:16 
BI4PHQ-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4JTT BI4JTT 22.54km 235° 2024-05-25 08:09:55.944
BG4LKO BG4LKO 9.04km 216° 2024-05-06 20:24:54.119
BI4IVE-7 BI4IVE-7 12.82km 255° 2024-05-25 19:28:09.77
BG4LKO-6 BG4LKO-6 12.45km 253° 2024-05-26 05:33:21.153
BI4IVE-5G BI4IVE-5G 12.54km 249° 2024-05-26 05:01:39.485
BI4KKF BI4KKF 11.75km 256° 2024-05-20 20:17:23.612
BI4KVT BI4KVT 8.95km 245° 2024-05-24 18:14:53.744
BH4LGE-8 BH4LGE-8 9.64km 274° 2024-05-19 18:20:15.371
BI4IRZ-1 BI4IRZ-1 7.60km 218° 2024-05-26 05:21:49.932
BH4LGE-4 BH4LGE-4 7.52km 252° 2024-05-26 05:24:11.059
BI4KWG-6 BI4KWG-6 5.02km 241° 2024-05-26 05:20:53.142
BI4KYG-7 BI4KYG-7 4.54km 241° 2024-05-25 22:32:00.871
BI4KVT-7 BI4KVT-7 7.68km 264° 2024-05-25 18:24:45.255
BI4PMQ-5 BI4PMQ-5 4.97km 285° 2024-05-08 00:46:13.903
BI4NPP-7 BI4NPP-7 1.51km 252° 2024-05-25 19:27:08.441
BG4IRM-5 BG4IRM-5 0.58km 312° 2024-05-18 17:52:56.576
BI4KWG-2 BI4KWG-2 29.38km 292° 2024-05-21 22:38:16.522
BG4ILM-7 BG4ILM-7 15.21km 307° 2024-05-13 11:09:13.218
BG4OP-1 BG4OP-1 4.35km 158° 2024-05-26 05:00:24.839
BI4LCX-5 BI4LCX-5 3.98km 129° 2024-05-20 11:55:52.871
BG4IIT-10 BG4IIT-10 1.31km 107° 2024-05-05 10:11:55.129
BG4IJK-2 BG4IJK-2 13.96km 79° 2024-05-26 05:34:29.084
BG4IJK-7 BG4IJK-7 5.10km 40° 2024-05-23 19:28:26.718
BG4IGH-1 BG4IGH-1 6.79km 35° 2024-05-25 20:32:09.956
BI4LZO-2 BI4LZO-2 42.86km 96° 2024-05-24 20:23:22.849
呼号 距离 位置时刻
BI4MCB-7 BI4MCB-7 12.64km 237° 2024-04-29 23:22:21.653
BG4IIT-4 BG4IIT-4 7.60km 211° 2024-05-25 21:35:35.877
BI4IVE BI4IVE 12.80km 254° 2024-05-08 01:39:26.709
BH1JSS-Y BH1JSS-Y 11.22km 242° 2024-05-09 12:01:24.993
BI4IVE-9 BI4IVE-9 12.52km 249° 2024-05-26 05:43:45.824
BI4KKF-9 BI4KKF-9 11.81km 262° 2024-05-19 21:09:15.343
BI4PTR-9 BI4PTR-9 10.41km 270° 2024-05-25 18:12:12.666
BI4JJH-9 BI4JJH-9 7.97km 241° 2024-05-05 14:22:41.562
BH4LGE-9 BH4LGE-9 7.43km 248° 2024-05-12 23:16:35.995
BG4INY-1 BG4INY-1 5.51km 237° 2024-05-17 17:23:07.208
BR4IN BR4IN 5.41km 207° 2024-05-26 05:44:31.505
BI4LDT-7 BI4LDT-7 3.55km 182° 2024-04-29 07:05:49.891
BI4PMQ-9 BI4PMQ-9 4.98km 285° 2024-05-10 21:12:24.829
BI4PMQ-10 BI4PMQ-10 4.97km 285° 2024-05-08 00:43:17.324
BI4NPP-R BI4NPP-R 1.07km 247° 2024-05-26 05:40:52.522
BG4IOZ-7 BG4IOZ-7 3.76km 319° 2024-05-06 17:29:19.646
BI4KWG-5 BI4KWG-5 13.10km 290° 2024-05-25 22:24:44.35
BH4JBV-9 BH4JBV-9 9.87km 129° 2024-05-09 19:45:41.641
BH4JBV-7 BH4JBV-7 5.59km 154° 2024-04-27 20:33:24.096
BH4JBV-10 BH4JBV-10 6.74km 127° 2024-05-17 20:31:43.979
BG4OKW-11 BG4OKW-11 4.23km 80° 2024-05-07 15:20:12.997
BI4IUH-9 BI4IUH-9 20.46km 90° 2024-05-03 11:25:13.887
BG4IGH BG4IGH 6.58km 36° 2024-05-26 00:12:24.793
BI4LZO-10 BI4LZO-10 42.86km 96° 2024-05-20 11:27:43.787
BI4LZO-9 BI4LZO-9 43.49km 95° 2024-05-17 07:09:20.862
BI4PHQ-7 BI4PHQ-7