BI4NPP-9 台站信息

BI4NPP-9 BI4NPP-9    新窗口
消息: 439.850MHz T088 -500_%
最新位置: 117°3'15" E 36°40'4" N    
最近时间: 2022-08-17 16:10:55
最新传递路径: BI4NPP-9>SVTPP5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4
数据包: 10
附加信息: 速度0.0km/h 方向197° 海拔86.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI4NPP-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3EXZ-10 BH3EXZ-10 1 2022-08-17 09:16:06 2022-08-17 09:16:06 236.84km 273.0° 2022-08-17 09:16:06 
BH4LGE-4 BH4LGE-4 6 2022-08-17 15:47:28 2022-08-17 16:10:55 6.16km 198.0° 2022-08-17 15:47:28 
BR4IA-1 BR4IA-1 3 2022-08-17 08:57:23 2022-08-17 09:28:35 111.58km 220.0° 2022-08-17 09:28:35 
BI4NPP-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6YOU-7 BG6YOU-7 8.27km 250° 2022-07-28 13:35:20.404
BI4PTR BI4PTR 9.51km 276° 2022-07-19 04:38:18.321
BH4LGE-7 BH4LGE-7 8.42km 290° 2022-08-07 19:02:56.881
BH4LGE-9 BH4LGE-9 5.49km 250° 2022-08-16 13:35:53.575
BH4LGE-4 BH4LGE-4 5.67km 258° 2022-08-17 16:29:28.985
BR4IK-N BR4IK-N 4.24km 186° 2022-08-14 09:48:44.715
BI4NPP-6 BI4NPP-6 1.41km 181° 2022-08-06 14:02:52.052
BI4NPP BI4NPP 1.23km 0° 2022-08-07 00:02:17.224
BG4PAC-8 BG4PAC-8 3.34km 357° 2022-08-17 12:10:01.648
BH4JBV-7 BH4JBV-7 4.18km 111° 2022-08-13 20:00:47.295
BD4TWO-2 BD4TWO-2 6.87km 64° 2022-07-23 09:26:14.275
BH1TIX-7 BH1TIX-7 46.10km 179° 2022-08-11 13:22:08.188
呼号 距离 位置时刻
BI4HA0-8 BI4HA0-8 6.57km 258° 2022-07-20 08:03:17.87
BH4LGE-8 BH4LGE-8 9.07km 289° 2022-08-12 14:58:01.795
BH4LGE-10 BH4LGE-10 8.40km 290° 2022-08-12 09:08:27.223
BH4KYU-9 BH4KYU-9 4.98km 245° 2022-07-21 09:06:26.392
BH1TIX-8 BH1TIX-8 4.16km 246° 2022-08-12 11:31:33.781
BI4NPP-1 BI4NPP-1 1.45km 180° 2022-08-06 13:45:20.824
BA4MY-9 BA4MY-9 6.00km 319° 2022-07-27 19:11:41.473
BI4NPP-R BI4NPP-R 1.35km 15° 2022-08-06 07:59:48.212
BI4IXC-7 BI4IXC-7 3.16km 0° 2022-07-30 16:32:43.322
BG4NXL-R BG4NXL-R 7.16km 112° 2022-08-17 13:35:40.427
BI3SUM-R BI3SUM-R 21.03km 103° 2022-08-13 20:09:54.771
BR4MT-1 BR4MT-1 46.11km 179° 2022-08-17 17:44:56.006
BI4NPP-9 BI4NPP-9