BI4NPP-9 台站信息

BI4NPP-9 BI4NPP-9    新窗口
消息: 439.110MHz C088 -500
最新位置: 117°8'47" E 36°39'47" N (OM86NP)   
最近时间: 2023-05-29 08:58:34
最新传递路径: BI4NPP-9>SVSYW7,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4
数据包: 19
附加信息: 速度11.1km/h 方向47° 海拔108.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI4NPP-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH4LGE-4 BH4LGE-4 13
2023-05-29 08:05:47
2023-05-29 08:46:21
13.28km 276.0° 2023-05-29 08:46:21 
BG4OP-1 BG4OP-1 6
2023-05-29 08:13:09
2023-05-29 08:58:34
5.43km 241.0° 2023-05-29 08:58:34 
BI4NPP-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4MDO BG4MDO 16.10km 232° 2023-05-29 19:03:32.611
BH4LGE-4 BH4LGE-4 13.90km 265° 2023-05-29 19:11:46.592
BI4IRZ-10 BI4IRZ-10 12.40km 260° 2023-05-22 15:27:18.065
BI4KKF-5 BI4KKF-5 9.58km 243° 2023-05-29 19:09:21.196
BI4KWG BI4KWG 21.91km 305° 2023-05-29 19:15:06.161
BI4LDT-7 BI4LDT-7 3.36km 257° 2023-05-04 07:17:07.618
BI4NPP BI4NPP 5.87km 285° 2023-05-04 18:06:49.82
BH4MYL-10 BH4MYL-10 2.71km 356° 2023-05-28 18:45:08.318
BG2VXJ-9 BG2VXJ-9 18.04km 59° 2023-05-11 15:36:59.569
BI4LUU-N BI4LUU-N 31.16km 146° 2023-05-14 21:08:31.399
呼号 距离 位置时刻
BH4LGE-8 BH4LGE-8 16.61km 280° 2023-05-29 08:04:09.54
BHTLGE-4 BHTLGE-4 13.90km 265° 2023-05-26 11:08:31.371
BI4KKF-6 BI4KKF-6 11.15km 265° 2023-05-29 19:02:02.43
BA4MY-9 BA4MY-9 13.41km 291° 2023-05-28 12:51:17.484
BG4OP-1 BG4OP-1 5.43km 239° 2023-05-29 17:57:39.212
BG4NXL-R BG4NXL-R 1.65km 217° 2023-05-14 07:00:50.34
BD4JWD-5 BD4JWD-5 5.10km 333° 2023-05-04 12:11:02.32
bg4ien bg4ien 8.49km 48° 2023-05-17 13:33:45.582
BR4MT-1 BR4MT-1 45.41km 181° 2023-05-29 19:15:10.187
BI4NPP-9 BI4NPP-9