BI3PAA-9 台站信息

BI3PAA-9 BI3PAA-9    新窗口
消息: YAESU FTM300DR 438.5 13911412839_1
最新位置: 114°42'7" E 38°16'15" N    
最近时间: 2021-12-01 10:05:17
最新传递路径: BI3PAA-9>SX1VR2,BD3QF-1*,WIDE1*,qAS,BA3QU
数据包: 6
附加信息: 速度11.1km/h 方向88° 海拔68.0m
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI3PAA-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD3QF-1 BD3QF-1 4 2021-12-01 09:40:35 2021-12-01 10:05:17 26.35km 215.0° 2021-12-01 10:05:17 
BA3QU BA3QU 2 2021-12-01 09:33:56 2021-12-01 09:41:10 8.87km 295.0° 2021-12-01 09:41:10 
BI3PAA-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG3PVL-N BG3PVL-N 41.24km 259° 2021-11-21 07:46:06.057
BI3QXD-2 BI3QXD-2 38.19km 234° 2021-11-13 17:37:48.576
BH3QBH BH3QBH 33.85km 209° 2021-11-14 14:39:20.305
BA3QU-9 BA3QU-9 30.19km 207° 2021-11-25 08:39:03.526
BD3PGY BD3PGY 41.68km 247° 2021-11-02 16:21:59.63
BD3OMK BD3OMK 34.52km 238° 2021-11-03 01:24:47.606
BG3PVL BG3PVL 32.88km 228° 2021-11-15 20:48:30.404
BD3OKU-7 BD3OKU-7 31.59km 224° 2021-11-17 09:08:11.485
BD3OEW-8 BD3OEW-8 27.93km 233° 2021-11-13 15:25:19.753
BD3OJM-7 BD3OJM-7 27.55km 215° 2021-11-22 13:07:23.423
BI3ODE-1 BI3ODE-1 25.61km 212° 2021-11-18 19:53:16.532
BD3OU-9 BD3OU-9 25.77km 110° 2021-12-01 17:46:29.656
呼号 距离 位置时刻
BI3QXD-1 BI3QXD-1 38.20km 234° 2021-11-13 17:36:39.505
BH3QBH-1 BH3QBH-1 34.32km 209° 2021-12-01 12:08:15.168
BI3QMN-3 BI3QMN-3 32.00km 214° 2021-11-21 17:34:22.626
BD3OHU BD3OHU 41.69km 247° 2021-12-01 15:04:39.501
BD3OZH-9 BD3OZH-9 35.10km 235° 2021-11-27 17:09:11.69
BG3PVL-1 BG3PVL-1 32.67km 229° 2021-11-30 17:53:28.156
BD3OZH-7 BD3OZH-7 32.75km 228° 2021-11-28 16:59:21.819
BA3QU BA3QU 28.29km 227° 2021-12-01 13:39:23.212
BI3QMN-14 BI3QMN-14 28.30km 217° 2021-11-24 17:53:45.086
BD3QF-1 BD3QF-1 26.35km 220° 2021-12-01 16:48:06.204
BI3RYK-1 BI3RYK-1 26.62km 179° 2021-11-19 19:50:39.863
BH1TIX-10 BH1TIX-10 37.38km 37° 2021-12-01 17:21:03.946
BI3PAA-9 BI3PAA-9