BH8UVD-9 台站信息

BH8UVD-9 BH8UVD-9    新窗口
消息: 51G3 A0014.3Km 11.6V 24.0C 0821.7Pa S09 51G3
最新状态: APRS-51G3-4K-220102
最新位置: 101°35'23" E 25°1'9" N    
最近时间: 2022-01-18 16:00:52
最新传递路径: BH8UVD-9>R50QS5,TCPIP*,qAC,T2TOKYO
数据包: 206
附加信息: 速度0.0km/h 方向47° 海拔1806.0m
设备: Unknown:Other Mic-E()
其他SSID:
BH8UVD-9直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG8SRK-6 BG8SRK-6 15 2022-01-18 07:33:00 2022-01-18 08:01:59 2.99km 290° 2022-01-18 07:33:00 
BR8SCX-2 BR8SCX-2 34 2022-01-18 08:05:12 2022-01-18 15:43:01 6.76km 304° 2022-01-18 10:15:26 
BG8SRK-7 BG8SRK-7 4 2022-01-18 07:32:32 2022-01-18 07:34:21 3.01km 290° 2022-01-18 07:34:21 
BG8SRK-9 BG8SRK-9 6 2022-01-18 07:32:28 2022-01-18 07:54:48 2.97km 290° 2022-01-18 07:32:28 
BH8UVD-6 BH8UVD-6 4 2022-01-18 08:36:38 2022-01-18 08:42:00 0.10km 99° 2022-01-18 08:36:38 
BH8UVD-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8SIK-7 BG8SIK-7 18.66km 269° 2022-01-15 12:33:54.544
BH8SEL-15 BH8SEL-15 6.02km 273° 2022-01-07 12:46:54.943
BH8TLG-7 BH8TLG-7 4.72km 285° 2022-01-15 21:26:30.431
BH8SIL-7 BH8SIL-7 5.22km 288° 2021-12-26 16:59:06.549
BH8UVD-5 BH8UVD-5 0.49km 173° 2022-01-17 14:23:34.629
BG8SRK-15 BG8SRK-15 3.01km 290° 2022-01-18 13:12:02.526
BG8SRK-7 BG8SRK-7 3.00km 290° 2022-01-18 12:33:30.839
BG8SRK-Y BG8SRK-Y 3.02km 291° 2022-01-17 12:04:56.04
BH8UVD-8 BH8UVD-8 3.07km 294° 2022-01-16 18:01:08.113
BH8SEK-12 BH8SEK-12 2.22km 22° 2022-01-16 13:28:36.283
BH8SEL-5 BH8SEL-5 8.15km 293° 2022-01-18 12:45:20.596
BH8TXK-R BH8TXK-R 8.47km 294° 2022-01-16 07:59:35.621
BH8TXK-B BH8TXK-B 8.46km 294° 2022-01-01 16:26:44.085
BH8TXK-S BH8TXK-S 8.46km 294° 2022-01-01 16:26:34.549
BH8SEL-N BH8SEL-N 7.38km 300° 2022-01-13 14:04:12.768
BG8SRK-9 BG8SRK-9 5.45km 298° 2022-01-18 15:59:31.608
BH8SEL-7 BH8SEL-7 4.33km 306° 2022-01-07 20:27:35.376
BH8SEK-6 BH8SEK-6 36.05km 298° 2022-01-14 18:16:24.198
呼号 距离 位置时刻
BR8SCX-10 BR8SCX-10 18.66km 269° 2022-01-18 15:59:29.378
BH8SEL-9 BH8SEL-9 6.70km 289° 2022-01-15 08:45:31.851
BH8SKO-7 BH8SKO-7 5.50km 288° 2022-01-12 21:26:49.251
BR8SCX-2 BR8SCX-2 5.26km 294° 2022-01-18 16:03:04.297
BH8UVD-6 BH8UVD-6 0.06km 236° 2022-01-18 08:42:00.735
BG8SRK-5 BG8SRK-5 3.03km 290° 2022-01-18 12:00:18.645
BH8SEK-7 BH8SEK-7 2.99km 290° 2022-01-03 22:28:57.241
BG8SIK-5 BG8SIK-5 3.05km 291° 2022-01-09 16:57:18.594
BH8UVD-10 BH8UVD-10 0.74km 55° 2022-01-08 13:28:57.073
BR8SCX-15 BR8SCX-15 8.16km 293° 2021-12-23 13:52:12.842
BH8SEL-10 BH8SEL-10 8.16km 294° 2022-01-18 15:59:47.695
BH8TXK-7 BH8TXK-7 8.46km 294° 2022-01-16 22:37:06.091
BH8TXK-N BH8TXK-N 8.46km 294° 2022-01-01 20:22:28.797
BH8TXK-Y BH8TXK-Y 8.44km 294° 2022-01-01 15:59:40.085
BG8SRK-6 BG8SRK-6 5.45km 298° 2022-01-18 16:02:05.101
BH8TLG-9 BH8TLG-9 5.23km 299° 2022-01-14 13:41:57.27
BH8SKO-5 BH8SKO-5 4.85km 309° 2022-01-12 19:55:43.442
BH8UVD-9 BH8UVD-9