BH8FNJ-1 台站信息

BH8FNJ-1 BH8FNJ-1    新窗口
消息: Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.79V 09.4C
最新状态: Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 105°56'45" E 32°29'13" N    
最近时间: 2022-05-21 05:25:40
最新传递路径: BH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10
数据包: 33
附加信息: 功率16W 天线高度1561m 增益3dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH8FNJ-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH8FNJ-10 BH8FNJ-10 30 2022-05-21 00:05:39 2022-05-21 05:25:40 10.48km 217.0° 2022-05-21 00:05:39 
BH8FNJ-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
W5NOS-B W5NOS-B 37.27km 296° 2022-05-12 04:37:46.221
BI8BDH-7 BI8BDH-7 22.17km 236° 2022-05-04 18:10:44.816
BH8ESR-B BH8ESR-B 11.05km 216° 2022-05-19 20:53:39.844
BI8FWC-7 BI8FWC-7 10.74km 221° 2022-05-05 20:03:24.926
BH8ESR-9 BH8ESR-9 9.77km 204° 2022-05-20 09:37:40.302
呼号 距离 位置时刻
W5NOS-S W5NOS-S 37.27km 296° 2022-05-12 04:37:36.24
BH8ESR BH8ESR 11.16km 218° 2022-05-21 00:02:19.089
BH8ESR-S BH8ESR-S 11.05km 216° 2022-05-19 20:53:27.917
BH8FNJ-10 BH8FNJ-10 10.48km 222° 2022-05-21 05:28:54.478
BI8FTW-1 BI8FTW-1 10.95km 229° 2022-05-19 06:59:04.98
BH8FNJ-1 BH8FNJ-1