BH4QFI-10 台站信息

BH4QFI-10 BH4QFI-10    新窗口
消息: 11.5V
最新状态: AVRT7 144.6400MHz AVRT7p_20200113
最新位置: 119°59'6" E 31°49'30" N    
最近时间: 2022-05-21 04:48:00
最新传递路径: BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA
数据包: 59
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BH4QFI-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH4QFI-1 BH4QFI-1 25 2022-05-21 00:08:02 2022-05-21 04:38:03 0.00km 360° 2022-05-21 00:08:02 
BH4QFI-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4QE BD4QE 25.14km 232° 2022-04-26 18:27:54.636
BH4XBU-5 BH4XBU-5 14.39km 169° 2022-04-27 10:39:35.969
BH4QFI-9 BH4QFI-9 0.26km 187° 2022-05-13 20:50:35.054
BH4RSN-10 BH4RSN-10 43.56km 133° 2022-05-18 07:36:38.734
EA4HGZ-3 EA4HGZ-3 47.76km 121° 2022-04-27 00:38:17.19
OE3WYC-7 OE3WYC-7 47.76km 121° 2022-05-05 03:52:06.501
TB7ABT-9 TB7ABT-9 47.76km 121° 2022-05-03 20:00:09.047
VE3SJB-7 VE3SJB-7 47.76km 121° 2022-05-11 20:14:32.28
ZR6AIC-7 ZR6AIC-7 47.76km 121° 2022-05-16 03:56:22.67
BI4WIH-B BI4WIH-B 32.62km 111° 2022-04-22 11:37:25.696
BH4WCW-9 BH4WCW-9 40.69km 305° 2022-05-20 16:29:05.826
BH4WCW-8 BH4WCW-8 40.30km 318° 2022-05-21 04:40:26.385
T4WS-6 T4WS-6 32.97km 343° 2022-05-17 09:02:03.12
BT4GDB-9 BT4GDB-9 48.63km 342° 2022-05-20 15:40:31.651
BH4WAL-B BH4WAL-B 48.93km 343° 2022-05-21 04:34:30.201
BH4WAL-N BH4WAL-N 47.84km 343° 2022-05-21 04:38:37.041
BG4XTW-10 BG4XTW-10 49.37km 342° 2022-05-21 04:30:18.802
-0 -0 48.11km 345° 2022-05-10 08:12:14.266
BT4WS-2 BT4WS-2 47.54km 346° 2022-05-20 20:42:40.145
BH4WAL-8 BH4WAL-8 47.56km 346° 2022-05-20 19:18:14.809
呼号 距离 位置时刻
BD4TFD-9 BD4TFD-9 17.83km 292° 2022-05-15 20:01:44.548
BH4XBU-7 BH4XBU-7 8.28km 252° 2022-05-19 11:42:36.132
BH4QFI-1 BH4QFI-1 0.00km 360° 2022-05-21 04:38:03.258
DL1AFC-1 DL1AFC-1 47.76km 121° 2022-05-02 05:11:05.219
EA4HGZ-7 EA4HGZ-7 47.76km 121° 2022-04-30 04:18:50.59
SP2ST-7 SP2ST-7 47.76km 121° 2022-05-13 23:57:46.958
VA7NAP-7 VA7NAP-7 47.76km 121° 2022-04-30 06:25:01.042
VK3FUR-7 VK3FUR-7 47.76km 121° 2022-04-27 08:40:42.252
SP3IZN-2 SP3IZN-2 44.29km 118° 2022-04-22 06:40:45.364
BI4WIH-S BI4WIH-S 32.62km 111° 2022-04-22 11:39:01.512
BH4WCW-10 BH4WCW-10 41.59km 314° 2022-05-21 04:48:10.179
BH4WWW-87 BH4WWW-87 49.55km 329° 2022-05-08 10:41:43.224
bH4QFI-3 bH4QFI-3 14.18km 7° 2022-05-20 18:34:47.721
BG4XTW-6 BG4XTW-6 49.34km 342° 2022-05-20 20:57:00.63
BH4WAL-S BH4WAL-S 48.93km 343° 2022-05-21 04:34:20.175
BI4TAA-65 BI4TAA-65 47.98km 343° 2022-05-06 15:41:55.397
BG4WAH-9 BG4WAH-9 47.26km 344° 2022-05-15 14:45:38.981
BI4TAM-8 BI4TAM-8 49.95km 344° 2022-05-20 21:15:22.263
BT4WS-6 BT4WS-6 47.53km 346° 2022-05-21 00:49:12.936
BH4QFI-10 BH4QFI-10