BH4OSC-1 台站信息

BH4OSC-1 BH4OSC-1    新窗口
消息: weifang 439.225/431.210/88.5 438.500 LM1D 13.5V 23C
最新位置: 119°9'45" E 36°42'1" N    
最近时间: 2021-11-27 09:44:05
最新传递路径: BH4OSC-1>APLM1D,BG4IAJ-1*,WIDE1*,BG4OP-1*,WIDE2*,qAS,BI1ACW-15
数据包: 30
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益1dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4OSC-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG4VRG-10 BG4VRG-10 3 2021-11-27 00:47:08 2021-11-27 03:45:38 315.08km 219.0° 2021-11-27 00:47:08 
BR4IS-10 BR4IS-10 10 2021-11-27 00:17:41 2021-11-27 06:45:01 43.12km 315.0° 2021-11-27 00:17:41 
BH4OSC-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4PCS-N BI4PCS-N 43.20km 288° 2021-11-09 21:26:37.462
BH1HY-N BH1HY-N 33.72km 287° 2021-10-31 22:32:17.363
BI4JCJ-N BI4JCJ-N 33.72km 287° 2021-11-21 21:22:51.623
BH4PSA-R BH4PSA-R 38.19km 294° 2021-09-20 08:24:01.985
BI4PCB-9 BI4PCB-9 37.95km 297° 2021-10-24 19:50:51.956
BG4LSW-7 BG4LSW-7 43.97km 295° 2021-10-25 18:06:58.282
BH4OSN-N BH4OSN-N 27.43km 259° 2021-11-27 21:57:56.123
BH4OSC-9 BH4OSC-9 0.80km 196° 2021-10-03 20:42:04.656
BI4OWK-9 BI4OWK-9 36.57km 331° 2021-11-18 07:50:19.518
BH4LBM BH4LBM 28.40km 176° 2021-09-16 18:04:58.876
呼号 距离 位置时刻
BI4PCS-R BI4PCS-R 43.20km 288° 2021-11-05 22:12:35.159
BI4JCJ-B BI4JCJ-B 33.72km 287° 2021-10-18 17:58:14.039
BI4JCJ-S BI4JCJ-S 33.72km 287° 2021-10-18 17:58:04.047
BG4LBO-7 BG4LBO-7 41.63km 292° 2021-11-12 09:56:49.126
BG4LSW-10 BG4LSW-10 43.61km 295° 2021-11-27 06:45:16.34
BR4IS-10 BR4IS-10 43.12km 296° 2021-11-27 18:16:25.328
BI4PCK-N BI4PCK-N 5.95km 231° 2021-10-15 20:09:20.213
BI4ORP-9 BI4ORP-9 24.63km 303° 2021-11-16 14:48:40.744
BH4LBM-N BH4LBM-N 28.41km 176° 2021-10-26 18:40:43.193
BH4OSC-1 BH4OSC-1