BH4OSC-1 台站信息

BH4OSC-1 BH4OSC-1    新窗口
消息: weifang 439.225/431.210/88.5 438.500 LM1D 13.4V 32C
最新位置: 119°9'45" E 36°42'1" N    
最近时间: 2022-06-29 06:34:21
最新传递路径: BH4OSC-1>APLM1D,BR4IA-1,WIDE1,BH4IWK-3,WIDE2*,qAO,BH4101-10
数据包: 4
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益1dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4OSC-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH4101-10 BH4101-10 4 2022-06-29 05:54:21 2022-06-29 06:34:21 119.61km 79.0° 2022-06-29 05:54:21 
BH4OSC-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4PCS-10 BI4PCS-10 42.91km 290° 2022-06-10 21:11:11.513
BI4JDY-9 BI4JDY-9 8.24km 22° 2022-06-25 16:22:26.48
LH798Z2T LH798Z2T 43.67km 352° 2022-06-02 18:47:37.378
呼号 距离 位置时刻
BI4JCJ-N BI4JCJ-N 33.72km 287° 2022-06-05 10:20:44.355
BI4OWK-9 BI4OWK-9 36.57km 331° 2022-06-10 08:30:24.104
BH4OSC-1 BH4OSC-1