BH4LJM-10 台站信息

BH4LJM-10 BH4LJM-10    新窗口  历史数据
消息: LaiYang APRS IGate 144.640mhz WIFI 12.1V +31C
最新位置: 120°42'52" E 36°57'32" N (PM06IX)   
最近时间: 2024-04-18 20:00:15
最新传递路径: BH4LJM-10>APLM2D,TCPIP*,qAC,T2YANTAI
数据包: 234
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4LJM-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG4IGX-3 BG4IGX-3 2
2024-04-18 19:30:14
2024-04-18 19:50:15
1.60km 29.0° 2024-04-18 19:30:14 
BH4LJM-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG4IGX-3 BG4IGX-3 105
2024-04-18 00:01:52
2024-04-18 20:00:08
1.60km 29° 2024-04-18 00:01:52 
BH4LJM-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4MED-7 BH4MED-7 22.49km 226° 2024-04-13 23:56:12.041
BG4IGX-9 BG4IGX-9 2.10km 93° 2024-04-16 18:41:36.622
BG4IGX-B BG4IGX-B 3.58km 87° 2024-04-18 19:49:23.944
BG4IGX-8 BG4IGX-8 0.79km 23° 2024-04-16 18:39:14.152
BG4IGX-5 BG4IGX-5 2.14km 78° 2024-04-16 18:38:47.219
BH4PHA-7 BH4PHA-7 2.67km 60° 2024-04-18 09:09:23.749
BH1TTF BH1TTF 27.02km 357° 2024-03-25 16:58:48.695
W6MIK-N W6MIK-N 16.96km 43° 2024-04-16 08:23:47.602
BI4JFQ-10 BI4JFQ-10 44.95km 56° 2024-04-07 00:05:46.769
呼号 距离 位置时刻
BR4JG-3 BR4JG-3 19.04km 250° 2024-04-18 19:59:43.679
BG4IGX B BG4IGX B 3.58km 87° 2024-04-18 19:49:13.788
BG4IGX-S BG4IGX-S 3.58km 87° 2024-03-27 14:22:31.725
BG4IGX-6 BG4IGX-6 1.31km 59° 2024-04-11 09:47:48.584
BG4IGX-3 BG4IGX-3 1.60km 29° 2024-04-18 20:00:08.302
BH1TTF-Y BH1TTF-Y 27.00km 357° 2024-03-28 12:31:50.745
BH1TTF-10 BH1TTF-10 27.04km 357° 2024-04-03 00:33:36.448
BA7MME-1 BA7MME-1 38.11km 71° 2024-03-25 14:57:03.512
BH1MPS-10 BH1MPS-10 44.69km 30° 2024-03-27 14:04:37.305
BH4LJM-10 BH4LJM-10