BH4LJM-10 台站信息

BH4LJM-10 BH4LJM-10    新窗口
消息: LaiYang APRS IGate 144.640mhz LM2D 12.1V 33C
最新位置: 120°42'52" E 36°57'32" N (PM06IX)   
最近时间: 2023-05-29 21:16:38
最新传递路径: BH4LJM-10>APLM2D,TCPIP*,qAC,T2FZ
数据包: 251
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4LJM-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG4IGX-10 BG4IGX-10 1
2023-05-29 18:18:59
2023-05-29 18:18:59
2.10km 96.0° 2023-05-29 18:18:59 
BH4LJM-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG4IGX-3 BG4IGX-3 115
2023-05-29 00:04:21
2023-05-29 21:14:10
1.60km 27° 2023-05-29 00:04:21 
BH4LJM-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4IGX-9 BG4IGX-9 7.12km 248° 2023-05-03 14:38:31.422
BG4KY-9 BG4KY-9 6.02km 151° 2023-05-29 06:14:44.203
BG4IGX-R BG4IGX-R 3.58km 88° 2023-05-08 08:38:29.159
BH4PHA-B BH4PHA-B 1.74km 41° 2023-05-17 19:46:56.222
BH4PHA-S BH4PHA-S 1.74km 41° 2023-05-17 19:46:46.22
BH4PHA-7 BH4PHA-7 2.67km 59° 2023-05-29 21:14:05.29
呼号 距离 位置时刻
BI4ONY-Y BI4ONY-Y 6.79km 258° 2023-05-20 23:17:30.351
BG4IGX-10 BG4IGX-10 2.10km 97° 2023-05-29 20:40:03.025
BI4ONY-7 BI4ONY-7 2.14km 295° 2023-05-18 15:20:39.468
BH4PHA-N BH4PHA-N 1.74km 41° 2023-05-17 19:46:23.9
BG4IGX-3 BG4IGX-3 1.60km 28° 2023-05-29 21:14:10.468
BG4IHD-7 BG4IHD-7 2.91km 60° 2023-05-28 05:34:03.618
BH4LJM-10 BH4LJM-10