BH3QHB-10 台站信息

BH3QHB-10 BH3QHB-10    新窗口
消息: BH3QHB通信站竭诚免费为您服务144.6400MHz 11.9V
最新位置: 118°55'17" E 39°46'3" N    
最近时间: 2021-12-06 00:02:35
最新传递路径: BH3QHB-10>APET51,BD1TX-2*,WIDE1*,qAS,BD1TX-1
数据包: 1
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3QHB-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD1TX-2 BD1TX-2 1 2021-12-06 00:02:35 2021-12-06 00:02:35 20.46km 262.0° 2021-12-06 00:02:35 
BH3QHB-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3OVY-3 BI3OVY-3 24.46km 155° 2021-12-06 18:48:28.633
BI3OVY-10 BI3OVY-10 24.12km 155° 2021-12-06 18:55:42.976
BD3ORF-10 BD3ORF-10 36.61km 223° 2021-11-11 09:39:31.779
BI3NFU-2 BI3NFU-2 30.32km 34° 2021-11-29 21:56:04.712
BI3NFU-B BI3NFU-B 30.48km 34° 2021-11-21 13:24:51.076
呼号 距离 位置时刻
BI3OVY-9 BI3OVY-9 24.30km 155° 2021-12-06 14:01:53.813
BD1TX-2 BD1TX-2 20.46km 250° 2021-12-06 18:48:55.47
BI3NFU-10 BI3NFU-10 30.29km 34° 2021-12-06 18:57:32.949
BI3NFU-5 BI3NFU-5 30.35km 34° 2021-12-06 19:00:07.494
BI3NFU-S BI3NFU-S 30.48km 34° 2021-11-21 13:24:41.13
BH3QHB-10 BH3QHB-10