BH3PHG-1 台站信息

BH3PHG-1 BH3PHG-1    新窗口
消息: Aprs.cn/Feixiang District LM0A 11.5V 19C
最新位置: 114°47'54" E 36°33'15" N    
最近时间: 2021-12-07 16:54:22
最新传递路径: BH3PHG-1>APLM0A,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI1ACW-15
数据包: 64
附加信息: 功率16W 天线高度49m 增益2dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3PHG-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR3NC-3 BR3NC-3 16 2021-12-07 00:18:28 2021-12-07 16:39:26 62.93km 345.0° 2021-12-07 00:18:28 
BI1ACW-15 BI1ACW-15 44 2021-12-07 00:03:45 2021-12-07 16:54:22 60.38km 348.0° 2021-12-07 00:03:45 
BH3PHG-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG3OTT-3 BG3OTT-3 24.58km 289° 2021-12-07 16:57:56.589
BH3PHG BH3PHG 0.39km 27° 2021-11-20 21:38:35.112
BH3PHG-N BH3PHG-N 0.94km 21° 2021-11-20 22:09:10.893
呼号 距离 位置时刻
BI3ODB-7 BI3ODB-7 23.88km 322° 2021-12-05 19:08:57.488
BH3PHG-7 BH3PHG-7 0.39km 27° 2021-12-02 21:36:03.899
BG3OTT-7 BG3OTT-7 18.52km 191° 2021-12-07 17:00:23.198
BH3PHG-1 BH3PHG-1