BH3GIY-10 台站信息

BH3GIY-10 BH3GIY-10    新窗口
消息: Wecome To BAOTOU 144.640 12.3V +23 9.7V
最新状态: AVRT7 144.640MHz AVRT7plus 20170621
最新位置: 109°51'38" E 40°41'37" N    
最近时间: 2022-06-28 03:58:02
最新传递路径: BH3GIY-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 26
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益6dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BH3GIY-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR3GE-10 BR3GE-10 23 2022-06-28 00:09:49 2022-06-28 04:08:50 3.77km 150° 2022-06-28 00:09:49 
BH3GIY-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD3GIP-10 BD3GIP-10 7.15km 154° 2022-06-04 16:09:22.908
BH3GEX-7 BH3GEX-7 6.16km 148° 2022-06-25 18:43:54.275
BR3GE-10 BR3GE-10 3.77km 151° 2022-06-28 04:08:50.73
BH3GKG BH3GKG 10.54km 239° 2022-06-05 15:33:25.392
Bh2upz-R2 Bh2upz-R2 30.39km 346° 2022-06-28 04:11:36.543
呼号 距离 位置时刻
BD3GIP-2 BD3GIP-2 7.15km 154° 2022-06-04 16:09:19.448
BG3LIF-7 BG3LIF-7 5.09km 113° 2022-06-06 10:02:46.491
BG3IPT-10 BG3IPT-10 3.67km 189° 2022-06-09 06:59:48.893
BG3HBR-R2 BG3HBR-R2 22.26km 13° 2022-05-31 09:11:32.708
BG3LKJ-8 BG3LKJ-8 31.55km 101° 2022-06-17 16:36:56.591
BH3GIY-10 BH3GIY-10