BH3CQV-1 台站信息

BH3CQV-1 BH3CQV-1    新窗口
消息: APRSCN144.640MHz/1200bps/RPT:439.730-5/88.5/QQ:985228696 LM0D 11.7V 8C
最新位置: 116°57'21" E 38°56'2" N    
最近时间: 2021-12-02 05:10:56
最新传递路径: BH3CQV-1>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 30
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3CQV-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 26 2021-12-02 00:59:24 2021-12-02 05:10:56 64.66km 91.0° 2021-12-02 00:59:24 
BY1AS-3 BY1AS-3 4 2021-12-02 00:09:25 2021-12-02 00:49:28 128.79km 340.0° 2021-12-02 00:09:25 
BH3CQV-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH3AWH-1 BH3AWH-1 12 2021-12-02 00:17:15 2021-12-02 05:03:38 21.79km 6° 2021-12-02 00:17:15 
BH3DHE-10 BH3DHE-10 7 2021-12-02 01:46:51 2021-12-02 04:46:50 64.66km 50° 2021-12-02 01:46:51 
BH3CQV-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CQ6-1 BH3CQ6-1 0.00km 360° 2021-11-29 07:37:08.502
BH3DON-9 BH3DON-9 14.95km 9° 2021-12-02 05:15:13.297
BH3EYP-8 BH3EYP-8 31.97km 50° 2021-11-28 07:46:38.436
BH3EXZ-7 BH3EXZ-7 26.39km 10° 2021-12-01 16:07:45.882
BH3DEL-8 BH3DEL-8 25.28km 22° 2021-11-21 21:44:14.227
BH3BBB-7 BH3BBB-7 30.08km 16° 2021-11-04 20:46:06.704
BH3BBJ BH3BBJ 30.52km 13° 2021-11-14 20:35:08.92
BH3EZO-9 BH3EZO-9 32.34km 2° 2021-11-15 22:04:58.135
BH3EXZ-9 BH3EXZ-9 32.36km 2° 2021-11-30 13:06:08.575
BH3EXZ-N BH3EXZ-N 32.40km 2° 2021-11-22 10:59:42.971
BH1RAM-7 BH1RAM-7 31.43km 11° 2021-12-01 14:14:35.99
BH3BBJ-6 BH3BBJ-6 32.87km 12° 2021-11-14 12:54:27.935
BH3BXN-N BH3BXN-N 35.67km 17° 2021-11-20 22:40:56.463
BH3DVX-N BH3DVX-N 33.43km 13° 2021-11-08 22:49:38.302
BH3BFE-B BH3BFE-B 38.24km 12° 2021-11-13 10:07:26.279
BH3EMP-7 BH3EMP-7 44.02km 96° 2021-11-18 11:54:52.842
BI1DZY-N BI1DZY-N 38.30km 256° 2021-11-14 13:17:40.543
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF BH3CGF 22.34km 357° 2021-11-30 18:14:56.321
BH3EJC-N BH3EJC-N 16.21km 9° 2021-11-21 20:21:46.546
BH3AWH-1 BH3AWH-1 21.79km 7° 2021-12-02 05:03:38.876
BG3CTD-D BG3CTD-D 26.79km 9° 2021-12-02 05:14:12.86
NEU001-2 NEU001-2 25.17km 23° 2021-11-21 21:13:55.98
BH3CLP BH3CLP 29.28km 13° 2021-11-24 07:48:25.578
BG3BXC-N BG3BXC-N 27.18km 8° 2021-11-28 11:05:29.002
BH3EXZ-10 BH3EXZ-10 32.39km 2° 2021-11-30 13:07:12.121
BH3EXZ-Y BH3EXZ-Y 32.38km 2° 2021-12-01 23:53:11.849
BH3EXZ-R BH3EXZ-R 32.40km 2° 2021-12-02 05:10:01.891
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 31.02km 10° 2021-12-02 05:11:19.854
BH3EAA-9 BH3EAA-9 32.56km 18° 2021-11-25 13:51:01.756
BH3AWH-8 BH3AWH-8 33.36km 13° 2021-11-14 12:51:05.508
BH3BFE BH3BFE 37.85km 12° 2021-11-27 09:52:25.227
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 43.65km 96° 2021-12-02 05:15:11.843
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 48.43km 41° 2021-12-01 16:14:15.186
BH3CQV-1 BH3CQV-1