BG7YU-10 台站信息

BG7YU-10 BG7YU-10    新窗口
消息: HaiKou igate 4.8V
最新状态: HaiNan 439.375MHz -7.6 T110.9 AVRT7-mini 20161210 test
最新位置: 110°19'40" E 20°2'44" N    
最近时间: 2021-12-08 02:26:37
最新传递路径: BG7YU-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ
数据包: 16
附加信息: 功率1W 天线高度12m 增益3dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG7YU-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG7YBW-1 BG7YBW-1 17 2021-12-08 00:01:38 2021-12-08 02:37:43 2.49km 175° 2021-12-08 00:01:38 
BG7YU-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7YAX BG7YAX 8.54km 187° 2021-12-06 22:39:43.581
BG7YR-9 BG7YR-9 4.77km 194° 2021-11-20 13:10:44.11
BG7YBW-1 BG7YBW-1 2.49km 175° 2021-12-08 02:37:43.074
BG4MDO-10 BG4MDO-10 4.38km 155° 2021-12-04 20:28:39.378
BG7YBF-N BG7YBF-N 2.09km 354° 2021-11-26 20:50:53.401
BD4CG-2 BD4CG-2 38.26km 193° 2021-12-08 02:38:33.935
呼号 距离 位置时刻
BG7YBF-D BG7YBF-D 6.61km 177° 2021-12-06 12:26:54.52
BG7YU-1 BG7YU-1 5.10km 245° 2021-12-08 02:33:10.696
BG7YBW-7 BG7YBW-7 1.14km 183° 2021-11-24 21:34:18.464
BG7YBF-B BG7YBF-B 2.09km 354° 2021-11-09 01:15:51.839
BG7YBF-S BG7YBF-S 2.09km 354° 2021-11-09 01:15:41.984
BG7YU-10 BG7YU-10