BG7YJ-9 台站信息

BG7YJ-9 BG7YJ-9    新窗口
消息: 439.550MHz HaiNan HaiKou BG7Yj_%
最新位置: 110°12'19" E 20°3'7" N    
最近时间: 2022-01-15 20:23:45
最新传递路径: BG7YJ-9>RPPSR6,BG7YU-1*,WIDE1*,BG7YBW-1*,WIDE2*,qAS,BG7YU-10
数据包: 0
附加信息: 速度0.0km/h 方向91° 海拔-25.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
BG7YJ-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7YAX BG7YAX 11.72km 140° 2021-12-27 13:37:56.17
BG7YU-1 BG7YU-1 7.99km 117° 2022-01-23 20:32:30.752
BG7YBW BG7YBW 12.76km 107° 2022-01-23 13:10:01.398
BG4MDO BG4MDO 16.46km 116° 2022-01-07 13:06:17.903
BD4CG-2 BD4CG-2 37.01km 179° 2022-01-23 20:23:56.69
呼号 距离 位置时刻
BG7YR-9 BG7YR-9 11.49km 136° 2022-01-13 14:57:48.491
BG7YBW-1 BG7YBW-1 13.68km 118° 2022-01-23 20:26:52.363
BG7YU-10 BG7YU-10 12.84km 95° 2022-01-23 20:21:49.871
BD8AES-5 BD8AES-5 9.86km 333° 2022-01-13 06:28:51.872
BG7YJ-9 BG7YJ-9