BG7STV-12 台站信息

BG7STV-12 BG7STV-12    新窗口
消息: 直频 438.500 439.650MHz
最新位置: 110°7'21" E 22°42'11" N    
最近时间: 2022-08-07 17:32:30
最新传递路径: BG7STV-12>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 0
其他SSID:
BG7STV-12当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7STV BG7STV 9.29km 198° 2022-07-23 02:58:16.031
BG7SBN-5 BG7SBN-5 22.47km 274° 2022-08-10 20:03:22.652
BG7SBP-8 BG7SBP-8 22.49km 274° 2022-07-31 15:55:47.679
BH7FM-9 BH7FM-9 22.44km 334° 2022-07-30 12:49:20.294
呼号 距离 位置时刻
BG7QAX-12 BG7QAX-12 2.89km 185° 2022-07-27 10:43:43.523
BG7TBN-7 BG7TBN-7 22.45km 274° 2022-08-07 15:46:45.227
BG7SVR-8 BG7SVR-8 22.50km 274° 2022-08-10 20:14:03.371
BG7STV-12 BG7STV-12