BG7KXS-4 台站信息

BG7KXS-4 BG7KXS-4    新窗口  历史数据
消息: Welcome to the ancient city of Chaozhou
最新位置: 116°38'28" E 23°40'21" N (OL83HQ)   
最近时间: 2023-12-12 03:47:15
最新传递路径: BG7KXS-4>APE32I,TCPIP*,qAC,T2CS
数据包: 78
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG7KXS-4的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
0 0 1
2023-12-12 01:17:15
2023-12-12 01:17:15
2593.98km 63.0° 2023-12-12 01:17:15 
BR7IAC BR7IAC 62
2023-12-12 00:00:54
2023-12-12 01:22:25
2026.43km 59.0° 2023-12-12 00:23:34 
BG7KXS-4直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
0 0 6
2023-12-12 01:23:17
2023-12-12 02:53:17
4609.73km 243° 2023-12-12 01:23:17 
BG7IFP-10 BG7IFP-10 28
2023-12-12 00:33:15
2023-12-12 03:48:16
2028.65km 54° 2023-12-12 00:33:15 
BG7KXS-4当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2LBF-15 BG2LBF-15 37.70km 189° 2023-12-11 17:33:45.635
BA7FKU-10 BA7FKU-10 12.97km 247° 2023-11-27 04:52:04.341
BG7IFP-N BG7IFP-N 5.30km 234° 2023-12-11 19:20:37.226
BG7IFB BG7IFB 2.71km 220° 2023-12-10 22:13:56.745
BG7IFB-1 BG7IFB-1 2.68km 223° 2023-12-05 11:31:52.904
COVID19 COVID19 2.48km 218° 2023-12-04 10:28:55.704
BG7IFB-7 BG7IFB-7 1.62km 226° 2023-12-11 16:12:34.641
BG7IFB-3 BG7IFB-3 1.61km 226° 2023-12-10 22:15:36.614
BG7KXR-10 BG7KXR-10 9.14km 171° 2023-12-12 03:48:19.589
BG7KXR-13 BG7KXR-13 9.54km 169° 2023-11-19 20:35:30.275
BG7KXS-3 BG7KXS-3 2.07km 205° 2023-12-05 01:01:58.279
BG7KXS-2 BG7KXS-2 2.05km 205° 2023-12-12 03:46:10.857
BD7ODE-D BD7ODE-D 1.75km 204° 2023-12-04 14:57:44.852
BD7OXX-9 BD7OXX-9 2.56km 153° 2023-11-28 22:18:04.759
BG7IFO-2 BG7IFO-2 1.24km 211° 2023-11-14 20:07:18.049
BR7IAC-11 BR7IAC-11 1.19km 151° 2023-12-03 22:20:59.109
BG7IFP-10 BG7IFP-10 4.58km 119° 2023-12-12 03:48:16.358
BG7IFP-9 BG7IFP-9 4.12km 117° 2023-12-03 21:52:11.037
BG7IFB-2 BG7IFB-2 5.89km 340° 2023-12-12 03:50:00.06
BR7IAC-10 BR7IAC-10 0.00km 0° 2023-12-03 22:20:37.712
BD7PCA-5 BD7PCA-5 0.48km 314° 2023-11-16 16:40:16.981
BD7PCA BD7PCA 0.18km 51° 2023-11-26 07:11:38.448
446-10 446-10 24.69km 140° 2023-11-16 22:45:32.167
呼号 距离 位置时刻
BA7MUF-7 BA7MUF-7 26.71km 199° 2023-11-20 21:45:15.83
ba7fku-10 ba7fku-10 12.97km 247° 2023-11-29 10:35:26.785
BG7IFP-7 BG7IFP-7 4.57km 227° 2023-12-10 18:17:04.368
BG7IFB-15 BG7IFB-15 2.71km 220° 2023-11-15 13:25:47.759
BG7KXS BG7KXS 2.68km 204° 2023-12-07 10:04:20.285
BG7KXR-5 BG7KXR-5 2.39km 224° 2023-12-03 21:39:23.499
BG7IFB-10 BG7IFB-10 1.61km 226° 2023-12-12 03:46:23.219
BG7IFB-5 BG7IFB-5 1.61km 226° 2023-12-10 22:19:11.954
bg7kxr-11 bg7kxr-11 9.18km 171° 2023-11-14 15:46:26.01
BG7IFO BG7IFO 4.04km 129° 2023-11-16 17:30:32.81
BG7KXS-N BG7KXS-N 2.07km 205° 2023-11-26 07:51:56.456
BD7ODE-8 BD7ODE-8 1.77km 204° 2023-11-18 01:23:20.849
BD7ODE-7 BD7ODE-7 1.79km 212° 2023-12-10 15:55:33.422
BD7OXX-7 BD7OXX-7 1.69km 171° 2023-12-10 23:02:43.723
BG7IFO-5 BG7IFO-5 1.21km 211° 2023-11-21 09:08:48.553
BG7IFP-13 BG7IFP-13 2.96km 138° 2023-12-12 03:44:31.674
BG7IFP-11 BG7IFP-11 4.61km 119° 2023-11-17 10:59:20.284
BG7IFP-5 BG7IFP-5 4.21km 115° 2023-12-11 19:21:13.56
BD7PKH-15 BD7PKH-15 9.21km 349° 2023-11-15 13:26:56.504
BD7PCA-10 BD7PCA-10 0.40km 314° 2023-11-18 23:49:15.55
BG7KXS-6 BG7KXS-6 1.05km 336° 2023-12-10 20:59:04.619
BD7ODE-10 BD7ODE-10 7.66km 91° 2023-12-12 03:29:53.182
BG7MWR-10 BG7MWR-10 24.69km 140° 2023-11-16 13:01:14.442
BG7KXS-4 BG7KXS-4