BG6VKE-5 台站信息

BG6VKE-5 BG6VKE-5    新窗口
消息: BG6VKE/4601917
最新位置: 111°38'38" E 31°3'51" N    
最近时间: 2021-12-01 17:22:08
最新传递路径: BG6VKE-5>APBM1D,BG6VKE,DMR*,qAR,BG6VKE
数据包: 58
附加信息: 速度0.0km/h 方向121°
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG6VKE-5当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6SPD-9 BG6SPD-9 49.22km 212° 2021-12-01 14:25:24.495
BG6VJU-S BG6VJU-S 46.87km 221° 2021-11-22 16:32:22.675
BG6VLC-9 BG6VLC-9 41.97km 200° 2021-11-30 02:24:03.382
BG6VKE-N BG6VKE-N 4.00km 143° 2021-12-01 17:22:08.337
呼号 距离 位置时刻
BG6VJU-B BG6VJU-B 46.87km 221° 2021-11-22 16:32:32.581
BG6VGZ-7 BG6VGZ-7 47.59km 197° 2021-11-28 13:42:19.559
BG6VKE BG6VKE 1.69km 155° 2021-11-13 19:12:56.915
BG6VHG-5 BG6VHG-5 31.42km 151° 2021-11-14 18:26:43.958
BG6VKE-5 BG6VKE-5