BG6UKS-9 台站信息

BG6UKS-9 BG6UKS-9    新窗口
消息:
最新位置: 111°27'42" E 30°36'59" N (OM50RO)   
最近时间: 2022-11-12 18:07:10
最新传递路径: BG6UKS-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA
数据包: 0
附加信息: 速度87.0km/h 方向0°
其他SSID:
BG6UKS-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6VHB-10 BG6VHB-10 20.67km 266° 2022-11-13 16:02:38.919
BG6STS-14 BG6STS-14 7.87km 217° 2022-12-01 18:53:22.79
BG6RLD-9 BG6RLD-9 13.73km 294° 2022-11-24 09:03:30.428
BG6VHS-10 BG6VHS-10 14.84km 304° 2022-11-29 01:03:55.713
BG6RCG-10 BG6RCG-10 18.67km 298° 2022-12-01 18:52:57.044
BG6RUG-9 BG6RUG-9 17.02km 308° 2022-11-22 21:21:13.092
BG6VLC-8 BG6VLC-8 7.58km 327° 2022-11-30 08:46:51.844
BG6STJ-15 BG6STJ-15 29.63km 308° 2022-11-14 22:16:13.451
BG6RLP-10 BG6RLP-10 30.96km 223° 2022-11-28 18:33:45.83
BG6QAJ BG6QAJ 8.80km 189° 2022-11-23 22:24:13.166
BG6STS-9 BG6STS-9 8.01km 216° 2022-11-24 10:18:13.559
BG6STS-7 BG6STS-7 7.99km 216° 2022-11-18 09:34:12.417
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-10 BG6STS-10 7.97km 217° 2022-11-29 15:18:39.619
BG6STS-5 BG6STS-5 7.94km 216° 2022-11-27 05:27:58.765
BG6VHS-7 BG6VHS-7 15.59km 301° 2022-11-19 16:52:53.12
BG6VHS-5 BG6VHS-5 14.68km 305° 2022-11-15 20:30:44.99
BG6SNJ-9 BG6SNJ-9 17.35km 299° 2022-11-26 05:38:17.686
BG6VKY-9 BG6VKY-9 15.41km 314° 2022-11-25 08:22:34.55
BG6STJ-10 BG6STJ-10 29.63km 308° 2022-11-14 21:46:30.234
BG6VHG-5 BG6VHG-5 40.32km 59° 2022-12-01 17:43:31.312
BG6RLP-5 BG6RLP-5 30.22km 226° 2022-11-29 16:03:34.771
BG6QAJ-10 BG6QAJ-10 8.80km 189° 2022-11-23 22:24:09.616
BG6STS-1 BG6STS-1 7.99km 216° 2022-11-16 11:52:31.311
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 44.83km 273° 2022-12-01 18:57:01.227
BG6UKS-9 BG6UKS-9