BG6UFZ-3 台站信息

BG6UFZ-3 BG6UFZ-3    新窗口  历史数据
消息: BG6UFZ 4606172 DMR OM50
最新位置: 111°51'8" E 30°35'8" N (OM50WO)   
最近时间: 2024-06-13 17:49:03
最新传递路径: BG6UFZ-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA
数据包: 0
其他SSID:
BG6UFZ-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-1 BG6STS-1 43.11km 267° 2024-06-18 16:24:40.274
BG6UFZ-9 BG6UFZ-9 45.01km 276° 2024-06-05 21:24:16.741
BH6QJH-15 BH6QJH-15 46.73km 187° 2024-06-18 01:17:56.473
BR6QZY-10 BR6QZY-10 45.19km 190° 2024-06-18 12:20:11.998
BG6SMZ-R BG6SMZ-R 45.30km 189° 2024-06-17 18:05:56.94
BG6STS-7 BG6STS-7 43.02km 267° 2024-06-17 15:13:55.348
BG6QXQ-3 BG6QXQ-3 21.74km 210° 2024-06-17 16:32:03.483
BG6SOT-8 BG6SOT-8 20.18km 208° 2024-06-09 09:18:19.403
BG6SOT-Y BG6SOT-Y 20.17km 208° 2024-06-14 07:54:44.502
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 38.09km 132° 2024-06-18 14:59:05.078
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 38.21km 132° 2024-06-18 16:29:42.346
BR6QQ-10 BR6QQ-10 41.96km 131° 2024-06-18 16:46:32.707
BH6QGV-5 BH6QGV-5 42.21km 121° 2024-06-17 23:18:51.324
BG6UFZ-B BG6UFZ-B 47.56km 125° 2024-06-18 13:52:23.043
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-10 BG6STS-10 43.11km 267° 2024-06-18 16:30:56.832
BG6UGD-12 BG6UGD-12 47.78km 190° 2024-06-08 06:31:32.681
BG6SMZ-7 BG6SMZ-7 46.68km 190° 2024-06-18 13:39:07.008
BG6SMZ-D BG6SMZ-D 45.30km 189° 2024-06-18 16:44:05.041
BG6RLD-5 BG6RLD-5 41.46km 257° 2024-06-18 09:47:24.122
BG6STS-9 BG6STS-9 39.77km 258° 2024-06-18 06:26:11.136
BG6QXQ-7 BG6QXQ-7 21.68km 210° 2024-06-12 20:31:56.738
BG6SOT-D BG6SOT-D 20.17km 208° 2024-06-17 09:22:01.385
BH6QDJ-6 BH6QDJ-6 46.99km 170° 2024-06-17 16:27:52.909
BI4LAD-7 BI4LAD-7 32.21km 139° 2024-06-14 20:43:25.702
5BR6QQ-10 5BR6QQ-10 41.96km 131° 2024-05-23 01:51:25.937
BR6QQ-1 BR6QQ-1 44.72km 129° 2024-06-18 16:46:42.149
BG6UFZ B BG6UFZ B 47.56km 125° 2024-06-18 13:52:12.825
BH6QGV-7 BH6QGV-7 43.30km 120° 2024-06-17 09:29:46.743
BG6UFZ-3 BG6UFZ-3