BG6RLD-10 台站信息

BG6RLD-10 BG6RLD-10    新窗口
消息: Yichang aprs 144.640Mhz/439.800/-5.05/77 13.17V
最新状态: AVRTNC 20151025
最新位置: 110°57'46" E 30°34'24" N    
最近时间: 2022-05-16 20:35:14
最新传递路径: BG6RLD-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6SNJ-10
数据包: 84
附加信息: 功率25W 天线高度1561m 增益5dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6RLD-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 75 2022-05-16 00:15:14 2022-05-16 20:35:14 13.58km 12.0° 2022-05-16 00:15:14 
BG6RLD-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG6RLD-7 BG6RLD-7 3 2022-05-16 14:02:09 2022-05-16 14:03:46 35.12km 70° 2022-05-16 14:03:46 
BG6STS-10 BG6STS-10 1 2022-05-16 14:03:35 2022-05-16 14:03:35 42.18km 100° 2022-05-16 14:03:35 
BG6RLD-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6RUG-5 BG6RUG-5 10.28km 296° 2022-04-21 07:06:29.725
BG6VJU-10 BG6VJU-10 26.95km 8° 2022-04-22 01:10:39.409
BG6STS-1 BG6STS-1 37.18km 76° 2022-05-16 20:35:14.004
BG6RCG-10 BG6RCG-10 34.00km 69° 2022-05-16 20:35:38.925
BG6VHG-5 BG6VHG-5 37.77km 72° 2022-05-15 19:44:15.051
BG6VHO-9 BG6VHO-9 43.58km 61° 2022-04-18 16:39:05.97
BG6STS-9 BG6STS-9 42.27km 101° 2022-04-26 13:17:28.136
呼号 距离 位置时刻
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 13.58km 14° 2022-05-16 20:38:54.321
BG6STS-10 BG6STS-10 42.18km 101° 2022-05-16 20:23:18.517
BG6VLC-8 BG6VLC-8 37.73km 77° 2022-05-15 22:16:47.257
BG6RLD-7 BG6RLD-7 35.12km 70° 2022-05-16 14:03:46.306
BG6UKS-9 BG6UKS-9 43.70km 86° 2022-05-02 19:05:35.704
BG6VKY-9 BG6VKY-9 45.69km 109° 2022-04-26 09:59:29.455
BG6RLD-10 BG6RLD-10