BG6RLD-10 台站信息

BG6RLD-10 BG6RLD-10    新窗口  历史数据
消息: 439.800 -5.05 77 14.32V
最新位置: 110°56'42" E 31°4'56" N (OM51LB)   
最近时间: 2023-12-09 03:50:44
最新传递路径: BG6RLD-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BG6SNJ-10
数据包: 3
附加信息: 功率25W 天线高度1561m 增益8dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6RLD-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 15
2023-12-09 00:14:02
2023-12-09 03:53:58
43.94km 304.0° 2023-12-09 00:14:02 
BG6STS-10 BG6STS-10 3
2023-12-09 00:30:44
2023-12-09 02:10:44
72.26km 142.0° 2023-12-09 00:30:44 
BG6RLD-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 15
2023-12-09 00:14:02
2023-12-09 03:53:58
147.38km 124° 2023-12-09 00:14:02 
BG6RLD-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 43.94km 173° 2023-12-09 04:02:22.102
BG6UGF-15 BG6UGF-15 28.85km 46° 2023-12-05 16:16:33.415
呼号 距离 位置时刻
BG6RLD-7 BG6RLD-7 32.80km 175° 2023-12-08 10:16:48.876
BG6RLD-10 BG6RLD-10