BG6RLD-10 台站信息

BG6RLD-10 BG6RLD-10    新窗口
消息: Yichang aprs 144.640Mhz/439.800/-5.05/77 12.59V
最新状态: AVRTNC 20151025
最新位置: 110°56'30" E 31°4'53" N    
最近时间: 2022-10-06 06:15:28
最新传递路径: BG6RLD-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6SNJ-10
数据包: 21
附加信息: 功率25W 天线高度1561m 增益5dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6RLD-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 18
2022-10-06 00:15:28
2022-10-06 06:15:28
43.89km 171.0° 2022-10-06 00:15:28 
BG6RLD-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 4
2022-10-06 04:29:48
2022-10-06 05:59:48
147.59km 150° 2022-10-06 04:29:48 
BR6QQ-10 BR6QQ-10 1
2022-10-06 02:41:02
2022-10-06 02:41:02
144.73km 150° 2022-10-06 02:41:02 
BG6RLD-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 43.89km 173° 2022-10-06 06:27:08.411
呼号 距离 位置时刻
BG6RLD-10 BG6RLD-10