BG6KYT-10 台站信息

BG6KYT-10 BG6KYT-10    新窗口
消息: 12.4V
最新状态: BG6KYT 144.640MHz 438.575 -5 88.5 AVRT7p_20200113
最新位置: 113°37'15" E 34°41'6" N    
最近时间: 2021-12-01 18:11:49
最新传递路径: BG6KYT-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 101
附加信息: 功率0W 天线高度3m 增益0dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG6KYT-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG6JOI-10 BG6JOI-10 7 2021-12-01 01:56:44 2021-12-01 14:57:10 14.40km 334° 2021-12-01 01:56:44 
BG6KYT-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH6KLN-7 BH6KLN-7 10.53km 53° 2021-11-29 08:25:18.245
BG6KYT-9 BG6KYT-9 0.20km 61° 2021-11-28 12:36:51.451
BI6MWQ-5 BI6MWQ-5 2.29km 311° 2021-12-01 11:42:50.949
BH6JDR-N BH6JDR-N 12.06km 319° 2021-12-01 08:35:11.365
BG6JOI-10 BG6JOI-10 14.40km 335° 2021-12-01 14:57:10.712
BG6IFB-N BG6IFB-N 48.72km 10° 2021-11-24 21:13:15.86
BI6MQK-S BI6MQK-S 37.74km 136° 2021-11-21 12:08:15.428
BI6MZP-7 BI6MZP-7 35.35km 204° 2021-11-19 14:18:08.73
呼号 距离 位置时刻
BH6ICV-7 BH6ICV-7 19.33km 48° 2021-11-21 08:09:08.818
BG6KYT-5 BG6KYT-5 0.17km 61° 2021-11-28 12:37:00.939
BI6MWQ-9 BI6MWQ-9 2.46km 309° 2021-11-30 08:02:10.031
BH6PJL-9 BH6PJL-9 13.95km 358° 2021-11-03 14:09:28.09
BH6KLN-5 BH6KLN-5 13.11km 304° 2021-11-27 11:42:12.693
BI6MQK-B BI6MQK-B 37.74km 136° 2021-11-21 12:08:25.476
BI6MHB-R BI6MHB-R 34.82km 136° 2021-11-27 20:06:25.788
BI6KTT BI6KTT 30.27km 222° 2021-11-29 01:14:48.42
BG6KYT-10 BG6KYT-10