BG6KYT-10 台站信息

BG6KYT-10 BG6KYT-10    新窗口  历史数据
消息: 12.4V
最新状态: BG6KYT 144.640MHz 438.575 -8 88.5 AVRT7p_20200113
最新位置: 113°37'15" E 34°41'6" N (OM64TQ)   
最近时间: 2023-12-12 03:31:09
最新传递路径: BG6KYT-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN
数据包: 8
附加信息: 功率0W 天线高度3m 增益0dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG6KYT-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH6PHA-R BH6PHA-R 21.97km 236° 2023-12-01 18:00:44.719
BI6JFH-Y BI6JFH-Y 38.59km 287° 2023-11-13 21:54:32.132
BD8DAW-10 BD8DAW-10 15.07km 332° 2023-12-12 03:38:29.879
BG6KYT-9 BG6KYT-9 0.11km 251° 2023-12-11 18:02:35.975
BG6KYT-5 BG6KYT-5 0.10km 321° 2023-11-13 19:59:09.026
BI6MWQ-1 BI6MWQ-1 2.48km 46° 2023-12-08 03:45:56.489
BI6MWQ-Y BI6MWQ-Y 2.78km 55° 2023-11-23 08:19:22.506
BI5CYY-Y BI5CYY-Y 3.40km 65° 2023-12-10 12:06:03.287
BG6MAK-5 BG6MAK-5 22.53km 118° 2023-12-04 15:54:02.638
BH6ICC-12 BH6ICC-12 5.68km 1° 2023-11-26 17:47:16.538
BH6IDD-6 BH6IDD-6 8.31km 10° 2023-12-10 23:17:02.439
BI6NSL-10 BI6NSL-10 11.97km 332° 2023-12-12 03:42:50.13
BI6NRV-4G BI6NRV-4G 12.05km 352° 2023-11-30 08:32:50.826
BI6PAR-10 BI6PAR-10 12.65km 9° 2023-11-13 20:40:53.14
-Y -Y 6.30km 19° 2023-12-10 15:18:13.939
BH6IDD-10 BH6IDD-10 6.23km 25° 2023-12-10 06:16:12.828
BH6IDD-5 BH6IDD-5 6.62km 22° 2023-12-07 20:00:52.336
BI1RFA-7 BI1RFA-7 7.82km 28° 2023-12-04 00:23:46.754
BG6KMP-10 BG6KMP-10 7.44km 35° 2023-12-12 03:18:08.679
BI6PAH-2 BI6PAH-2 8.88km 28° 2023-12-10 12:40:20.6
BI6OFB-4G BI6OFB-4G 10.69km 45° 2023-12-10 19:07:20.942
BH6IFA-4G BH6IFA-4G 10.41km 18° 2023-12-09 17:37:07.634
BH6KIY-5 BH6KIY-5 10.17km 33° 2023-11-27 23:11:04.779
BI1RFA-1 BI1RFA-1 11.52km 24° 2023-12-03 15:14:20.856
BH6IEY-5 BH6IEY-5 12.13km 22° 2023-11-21 08:47:47.111
BI6MPW-B BI6MPW-B 12.99km 27° 2023-11-28 09:04:02.211
BI6MPW-S BI6MPW-S 12.99km 27° 2023-11-28 09:03:52.086
BG6PPA-7 BG6PPA-7 12.75km 19° 2023-12-12 03:44:51.033
BI6MAA-10 BI6MAA-10 13.17km 18° 2023-12-11 18:48:09.639
BI6MAA-Y BI6MAA-Y 13.18km 18° 2023-12-10 14:17:30.21
BI6MAA-6G BI6MAA-6G 13.19km 18° 2023-11-22 18:13:44.057
BI6MHB-4G BI6MHB-4G 13.21km 20° 2023-11-20 20:21:13.013
BI6MHB-9 BI6MHB-9 13.18km 20° 2023-12-11 07:49:51.018
BH6KPV-10 BH6KPV-10 13.56km 24° 2023-12-11 21:06:40.536
BH6JDR-10 BH6JDR-10 12.02km 36° 2023-12-12 03:18:12.56
BH6JDR-N BH6JDR-N 12.06km 36° 2023-12-07 22:23:25.375
BH6KLN-9 BH6KLN-9 13.11km 49° 2023-12-05 14:36:28.347
BI6PAH-N BI6PAH-N 14.24km 44° 2023-12-10 18:26:22.291
BI6PAH-7 BI6PAH-7 14.28km 44° 2023-12-11 09:17:20.936
BG6JAL-7 BG6JAL-7 12.93km 28° 2023-11-18 17:35:12.933
BH6IAP-10 BH6IAP-10 15.36km 339° 2023-12-12 03:18:40.3
BI6KYY-4G BI6KYY-4G 16.52km 341° 2023-12-09 07:41:59.46
BI6KYY-R BI6KYY-R 17.12km 340° 2023-12-11 23:17:44.699
BI6KYY-9 BI6KYY-9 17.13km 340° 2023-12-11 23:32:22.587
BH6IFA-14 BH6IFA-14 17.09km 1° 2023-12-11 20:55:27.371
BH6IFK-Y BH6IFK-Y 21.42km 359° 2023-12-10 12:45:02.825
BH6IFK-10 BH6IFK-10 21.44km 359° 2023-12-12 03:18:40.062
BH6IFK-6 BH6IFK-6 22.01km 2° 2023-11-27 14:49:21.634
BI6MJQ-10 BI6MJQ-10 21.97km 3° 2023-12-12 03:18:09.536
BI6MJQ-4G BI6MJQ-4G 21.92km 3° 2023-12-09 13:45:40.002
BH6KPV-9 BH6KPV-9 14.26km 23° 2023-12-11 21:08:48.134
BI6PAH-9 BI6PAH-9 14.82km 28° 2023-12-10 17:48:25.476
BI6MAA-5 BI6MAA-5 15.40km 27° 2023-11-28 21:54:11.96
BG6JCA-5 BG6JCA-5 17.30km 29° 2023-12-01 16:48:15.557
BH6PHA-5 BH6PHA-5 21.54km 15° 2023-11-20 08:06:10.671
BI6NSK-5 BI6NSK-5 18.35km 68° 2023-12-11 10:52:47.231
BI6NDJ-9 BI6NDJ-9 25.23km 46° 2023-12-11 20:14:15.867
BH1OQA-2 BH1OQA-2 47.09km 322° 2023-11-15 11:19:01.011
BH6PHA-Y BH6PHA-Y 31.89km 11° 2023-12-05 07:56:15.948
BI6MHB-R BI6MHB-R 31.68km 221° 2023-11-22 21:29:55.052
BH6KOK-10 BH6KOK-10 35.79km 158° 2023-12-12 03:18:12.206
BI6MJH-10 BI6MJH-10 29.84km 87° 2023-12-12 03:18:10.162
BI6NSK-10 BI6NSK-10 27.78km 73° 2023-12-04 20:55:27.66
BI6NSK-9 BI6NSK-9 34.00km 74° 2023-12-11 17:38:32.023
呼号 距离 位置时刻
BI6JFH-10 BI6JFH-10 38.59km 287° 2023-11-13 21:53:31.968
BH6IFA-9 BH6IFA-9 12.67km 319° 2023-11-27 18:06:52.016
BI6KYY-Y BI6KYY-Y 9.76km 129° 2023-12-10 12:39:03.977
BG6KYT-8 BG6KYT-8 0.08km 270° 2023-12-11 18:02:47.654
BI6MWQ-9 BI6MWQ-9 2.42km 48° 2023-12-06 09:23:13.38
BI6NRV-10 BI6NRV-10 5.40km 77° 2023-12-11 01:18:04.59
BI6MWQ-D BI6MWQ-D 3.67km 51° 2023-11-25 11:55:13.748
BH6MMM-10 BH6MMM-10 9.06km 67° 2023-11-13 20:56:21.226
BI6MZH BI6MZH 25.98km 93° 2023-11-18 17:18:50.141
BH6IDD-9 BH6IDD-9 8.20km 10° 2023-12-11 13:09:10.173
BH6IDD-12 BH6IDD-12 8.31km 10° 2023-12-11 18:33:17.615
BI6NSL-9 BI6NSL-9 12.08km 338° 2023-12-11 23:58:27.058
BI6PAR-9 BI6PAR-9 12.62km 9° 2023-12-11 09:56:56.094
BH6IDD-N BH6IDD-N 6.29km 19° 2023-12-12 03:39:02.599
BH6IDD-7 BH6IDD-7 6.19km 25° 2023-12-07 20:01:59.345
BH6IDD-Y BH6IDD-Y 6.26km 24° 2023-12-10 15:20:43.865
BH6IDD-11 BH6IDD-11 6.72km 23° 2023-12-08 19:25:48.48
BH6IDD-1 BH6IDD-1 8.28km 26° 2023-12-12 03:45:07.927
BI6PAH-10 BI6PAH-10 8.88km 28° 2023-12-10 12:40:24.228
BH6MMM-Y BH6MMM-Y 9.38km 37° 2023-12-04 20:03:20.218
BH6MMM-7 BH6MMM-7 11.30km 48° 2023-12-11 18:45:42.553
BH6IFA-15 BH6IFA-15 10.37km 18° 2023-12-12 03:17:49.65
BI1RFA BI1RFA 10.79km 26° 2023-12-03 15:03:43.334
BG6PPA-4G BG6PPA-4G 11.83km 15° 2023-12-11 16:42:06.385
BH6IAT-9 BH6IAT-9 11.78km 25° 2023-12-05 13:01:32.008
BI6MPW-R BI6MPW-R 12.99km 27° 2023-12-05 00:36:59.944
BI6MHB-7 BI6MHB-7 12.75km 18° 2023-12-11 09:46:06.922
BH6JFR-10 BH6JFR-10 12.99km 18° 2023-12-11 17:48:32.653
BI6MAA-R BI6MAA-R 13.18km 18° 2023-12-10 12:52:48.815
BI6MAA-5G BI6MAA-5G 13.19km 18° 2023-11-19 12:04:08.791
BI6MAA-7 BI6MAA-7 13.21km 18° 2023-12-06 10:47:45.165
BI6MHB-10 BI6MHB-10 13.18km 20° 2023-12-04 21:03:38.468
BI6MPW-10 BI6MPW-10 13.48km 26° 2023-11-29 22:02:14.515
BH6KPV-Y BH6KPV-Y 13.56km 24° 2023-12-11 21:06:31.923
BH6JDR-B BH6JDR-B 12.06km 36° 2023-12-12 03:46:27.019
BH6JDR-S BH6JDR-S 12.06km 36° 2023-12-12 03:46:26.751
BI6PAG-N BI6PAG-N 13.63km 46° 2023-12-09 15:19:14.637
BI6PAH-R BI6PAH-R 14.24km 44° 2023-12-08 13:35:56.588
BG6JOI-8 BG6JOI-8 12.82km 31° 2023-11-28 11:06:52.504
BH6IEY-9 BH6IEY-9 13.55km 29° 2023-11-30 09:50:46.636
BI6KYY-N BI6KYY-N 16.36km 341° 2023-12-04 17:50:35.277
BI6KYY-12 BI6KYY-12 17.10km 340° 2023-12-10 08:25:48.534
BI6KYY-5 BI6KYY-5 17.13km 340° 2023-12-11 18:18:33.394
BI6MOO-4 BI6MOO-4 15.43km 356° 2023-12-06 21:03:55.417
BH6IFK-15 BH6IFK-15 21.42km 359° 2023-11-30 17:51:21.327
BH6IFK-7 BH6IFK-7 21.44km 359° 2023-11-13 00:36:53.547
BH6IFK-9 BH6IFK-9 21.61km 2° 2023-12-11 00:31:47.514
BI6MJQ-7 BI6MJQ-7 22.03km 2° 2023-11-27 15:28:32.076
BI6MJQ-5 BI6MJQ-5 21.97km 3° 2023-11-28 19:52:49.977
BG6JOI-10 BG6JOI-10 14.40km 22° 2023-12-12 03:44:38.184
BI6PAH-Y BI6PAH-Y 14.80km 28° 2023-12-10 14:34:12.767
BI6MAA-DD BI6MAA-DD 15.37km 27° 2023-12-10 18:22:36.515
BI6MAA-4G BI6MAA-4G 15.46km 28° 2023-12-11 19:33:16.879
BH6KOK-9 BH6KOK-9 20.77km 13° 2023-12-08 10:22:25.134
BH6PHA-14 BH6PHA-14 20.08km 27° 2023-11-16 07:48:00.456
BI6MKU-1 BI6MKU-1 27.48km 69° 2023-12-12 03:39:47.164
BH1OQA-Y BH1OQA-Y 47.09km 322° 2023-11-14 22:05:09.433
BH6IFA-10 BH6IFA-10 31.72km 340° 2023-12-11 07:48:18.381
BH6PHA-5G BH6PHA-5G 32.10km 14° 2023-12-09 12:13:45.413
BI6MHB-Y BI6MHB-Y 31.68km 221° 2023-11-25 17:17:51.453
BD8DAW-5 BD8DAW-5 27.84km 130° 2023-12-08 14:22:16.767
BI6MJH-9 BI6MJH-9 26.92km 80° 2023-12-11 03:02:19.821
BI6NSK-Y BI6NSK-Y 27.78km 73° 2023-12-04 20:55:30.218
BI6PAR-Y BI6PAR-Y 39.44km 65° 2023-12-08 21:00:00.189
BG6KYT-10 BG6KYT-10