BG6IRG-6 台站信息

BG6IRG-6 BG6IRG-6    新窗口  历史数据
消息: bg6irg
最新位置: 114°22'6" E 35°27'17" N (OM75EK)   
最近时间: 2024-06-18 16:00:56
最新传递路径: BG6IRG-6>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 3
其他SSID:
BG6IRG-6当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6LBX BG6LBX 43.34km 246° 2024-06-02 20:30:09.959
BI6PWP BI6PWP 42.39km 244° 2024-06-18 07:27:30.155
BI6OIZ-1 BI6OIZ-1 45.11km 248° 2024-06-18 16:08:32.339
BI6MKU-9 BI6MKU-9 11.08km 77° 2024-06-17 08:36:18.452
BI6OIZ-10 BI6OIZ-10 47.34km 249° 2024-06-18 16:48:02.439
BI6OIZ-4G BI6OIZ-4G 46.96km 249° 2024-06-15 14:24:25.37
呼号 距离 位置时刻
BI6OHS-5 BI6OHS-5 42.79km 245° 2024-06-05 19:38:22.885
BI6PWP-Y BI6PWP-Y 42.39km 244° 2024-06-03 21:32:59.125
BI6MKU-10 BI6MKU-10 11.04km 78° 2024-06-18 16:48:01.779
BI6OIZ-7 BI6OIZ-7 47.51km 249° 2024-06-16 21:52:33.773
BI6OIZ-8 BI6OIZ-8 47.04km 249° 2024-06-17 22:26:08.028
BG6IRG-6 BG6IRG-6