BG6HJO-15 台站信息

BG6HJO-15 BG6HJO-15    新窗口
消息: BG6HJO_Pi-Star_13399698039 3.9V
最新位置: 117°18'56" E 31°51'36" N (OM81PU)   
最近时间: 2022-12-02 09:57:02
最新传递路径: BG6HJO-15>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA
数据包: 81
其他SSID:
BG6HJO-15当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH6ANI-5 BH6ANI-5 30.91km 251° 2022-11-25 11:59:06.696
BG4RI-10 BG4RI-10 16.82km 197° 2022-11-21 20:07:30.026
BG6HJO-10 BG6HJO-10 16.82km 197° 2022-12-01 07:28:26.924
BG6HCU BG6HCU 14.39km 223° 2022-11-09 21:01:32.377
BG6GIF BG6GIF 12.23km 257° 2022-12-02 09:55:46.109
BG6HNO-D BG6HNO-D 9.03km 243° 2022-12-01 16:26:54.235
BG6GJU-5 BG6GJU-5 13.44km 269° 2022-11-26 19:32:38.769
BG6HJO-N BG6HJO-N 8.13km 266° 2022-12-02 07:33:06.619
BG6HSX-5 BG6HSX-5 5.45km 277° 2022-11-22 22:23:30.865
BG6GCL-9 BG6GCL-9 4.04km 268° 2022-12-02 09:27:06.325
BG6GCL-B BG6GCL-B 3.98km 269° 2022-12-02 09:49:48.789
BG6GCL-N BG6GCL-N 3.80km 267° 2022-12-02 09:57:04.634
BG6HJO-R BG6HJO-R 6.09km 288° 2022-12-02 07:16:50.132
BG6HJO-9 BG6HJO-9 0.34km 314° 2022-12-02 09:12:43.358
呼号 距离 位置时刻
BG6HOK-9 BG6HOK-9 15.93km 204° 2022-12-01 23:23:42.261
BG6HJO BG6HJO 16.82km 197° 2022-11-22 08:18:50.012
BG6HJO-Y BG6HJO-Y 16.82km 197° 2022-12-02 07:16:00.429
BG6HCU-7 BG6HCU-7 14.39km 223° 2022-11-12 13:00:51.697
BG6HNO-A BG6HNO-A 9.03km 243° 2022-11-18 13:25:27.563
BG6HNO-S BG6HNO-S 9.03km 243° 2022-11-18 13:25:17.668
BG6HTR-N BG6HTR-N 12.17km 271° 2022-11-20 20:51:34.04
BG6HRT BG6HRT 9.99km 290° 2022-12-01 22:42:40.891
BG6GCL-15 BG6GCL-15 4.00km 267° 2022-12-02 09:50:52.763
BG6GCL-3 BG6GCL-3 3.98km 269° 2022-12-02 09:56:54.744
BG6GCL-S BG6GCL-S 3.98km 269° 2022-12-02 09:49:38.765
BG6HDQ-5 BG6HDQ-5 2.94km 295° 2022-12-01 11:06:27.071
BH6HPP-9 BH6HPP-9 5.22km 304° 2022-12-01 19:25:05.031
BG6HJO-15 BG6HJO-15