BG6HJO-15 台站信息

BG6HJO-15 BG6HJO-15    新窗口  历史数据
消息: BG6HJO_Pi-Star_13399698039
最新位置: 117°16'12" E 31°42'51" N (OM81PR)   
最近时间: 2024-07-23 21:57:30
最新传递路径: BG6HJO-15>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 716
其他SSID:
BG6HJO-15当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6HOK-9 BG6HOK-9 2.04km 314° 2024-07-07 19:54:02.689
BG6HJO-3 BG6HJO-3 12.50km 341° 2024-07-23 12:19:50.588
BG6HNO-R BG6HNO-R 12.26km 343° 2024-07-13 07:50:47.98
BG6GCL B BG6GCL B 15.92km 1° 2024-07-23 21:46:33.776
BG6GCL-N BG6GCL-N 16.02km 2° 2024-07-23 21:39:54.408
BG6HJO-1 BG6HJO-1 16.76km 15° 2024-07-14 13:48:53.495
BG6HJO-10 BG6HJO-10 16.79km 15° 2024-07-15 20:05:21.23
BH1CLP-1 BH1CLP-1 41.51km 317° 2024-07-11 09:14:17.165
BG6HEE-1 BG6HEE-1 20.88km 357° 2024-07-19 21:01:02.228
呼号 距离 位置时刻
BG6GIF BG6GIF 18.03km 328° 2024-07-21 06:33:45.063
BG6HNO-D BG6HNO-D 12.26km 343° 2024-07-23 08:30:52.099
BG6HJO-R BG6HJO-R 15.97km 346° 2024-07-23 20:46:50.927
BG6GCL-B BG6GCL-B 15.92km 1° 2024-07-23 21:46:43.795
BG6HJO-D BG6HJO-D 18.18km 355° 2024-07-23 11:48:55.61
BG6HJO BG6HJO 16.78km 15° 2024-07-21 23:27:49.885
BG6HJO-9 BG6HJO-9 16.97km 14° 2024-07-23 20:17:25.987
BG6HBB-2 BG6HBB-2 22.24km 335° 2024-07-04 07:33:42.967
BG6HEE-Y BG6HEE-Y 20.90km 357° 2024-06-25 19:18:46.034
BG6HJO-15 BG6HJO-15